Šermířská a taneční vystoupení na nádvoří peckovského hradu začínají v 10.30 a poslední se odehraje v 16.30 hodin. Zhlédnete příběhy z doby raně gotické a vikingské i tance z hradu a podhradí ze středověké Evropy.