Obědy

Od prvého července mají klienti Ústavu sociálních služeb stanoveny nové úhrady za poskytované služby. „Dubnovým rozhodnutím radních byly určeny maximální ceny jak pro klienty domova důchodců, tak pro terénní službu. Na úseku rezidenčních služeb bylo s těmito sazbami počítáno až po zprovoznění nového domova důchodců. Požádali jsme z důvodu špatných provozně technických podmínek ve starém zařízení o přehodnocení. Následně rada rozhodla o zachování poplatků za pobyt, stravné se ale zvýšilo na 140 korun,“ vysvětluje ředitelka ústavu Dagmar Kubíčková. Od prvého července se také změnily ceny za úkony pečovatelské služby, a to podle nového sazebníku na maximální výši. „Problém nastává v položce obědy, kde je rozdílná cena pro klienty penzionu a domu s pečovatelskou službou v Jiráskově ulici, kteří odebírají obědy ze stravovacího provozu domova pro seniory a kde došlo k navýšení na částku 70 korun. Ostatní odběratelé v terénu, pro které vaří z provozních důvodů novopacká jídelna Militký, platí za obědy 40 Kč. Dá se předpokládat, že klienti budou požadovat změnu dodavatele obědů,“ připouští ředitelka.

Výběrové řízení

Další „novinkou“ je rozhodnutí rady o vypsání výběrového řízení na provozovatele nového domova důchodců a dále na místo ředitele Ústavu sociálních služeb. „Podmínkou je vlastnictví registrace o poskytování sociálních služeb a také praxe v oboru. Nechceme tím vyjádřit, že odvoláváme současného ředitele. Dle platných směrnic musíme každý rok v našich příspěvkových organizacích vyhlásit výběrové řízení na místa vedoucích. Rada města nyní rozhodla takto. Může se stát, že nezvolíme žádného provozovatele, a nebo naopak: z provozovatele může vzejít i ředitel Ústavu sociálních služeb,“ obhajuje rozhodnutí starosta Josef Cogan.


Současná ředitelka Dagmar Kubíčková je ve funkci šestým rokem a postupem radnice byla společně s kolektivem zaskočena. „Přihlášku do nového výběrového řízení zatím nebudu komentovat,“ říká ředitelka a přiznává, že toto povolání vyžaduje nejen odborné znalosti, velké osobní nasazení, chuť překonávat překážky, neustále se vzdělávat, být časově flexibilní, ale dát také kus srdce.
Více na naší webové stránce
jicinsky.denik.cz/ustav

 

Současná ředitelka Ústavu sociálních služeb vNové Pace Dagmar Kubíčková uvádí: „ Letošní rok je vsociální oblasti přelomový zdůvodu změn vlegislativě, nový Zákoník práce a jednoznačně platnost nového Zákona o sociálních službách, což je problém celostátní, vnašem městě navíc umocněný dokončením výstavby a zahájení provozu vnovém Domě pro seniory. Vzhledem ktomu nás vletošním roce čekalo a ještě čeká velké množství práce saplikací nového Zákona do praxe, do všech vnitřních dokumentů, směrnic, metodických pokynů. Žádost o registraci, smlouva se zdravotními pojišťovnami, „žhavá problematika“ finančního zabezpečení byla řešena zpracováváním nových žádostí o dotaci ze Státního rozpočtu, žádostí o dotaci zrozpočtu Královéhradeckého kraje, nyní do 31.7. námitkové řízení zdůvodů zatím neposkytnuté dotace obecním rezidenčním zařízením. Dále jsem zpracovala i dva granty na poskytnutí dotace zdotačního fondu Preciosa Jablonec n. Nisou. Dva pracovníci našeho Ústavu jsme absolvovali i kurz na získávání peněž zevropských fondů, abychom byli připraveni na výzvu a zpracovat požadavek na další finanční zdroje. Velkým soustem je i zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Účastnili jsme se dobrovolně evaluačního procesu podporovaného KÚ KK a jak na úseku rezidenčních služeb, tak i pečovatelské služby jsme jej úspěšně absolvovali. Toto je velký kredit před inspekcemi MPSV, kterým se musí každé zařízení vnásledujícím období podrobit a jejím úspěšným zvládnutím bude potvrzeno definitivní zařazení do sítě poskytovatelů. Aktivní spolupráce sinvestičním odborem města při realizaci výstavby nového Domova, jednání sdodavateli je rovněž časově dosti náročné. Myslím, že se nám povedlo odvést velký kus práce a rozhodně máme nakročeno dobře, což je zásluha celého kolektivu. Vzhledem knáročnosti celého procesu vsoučasné době, jsou pracovníci zneklidnění a nepovažují toto rozhodnutí RM vhodně načasované i zdůvodu, že transformace sociálních služeb je úkol i dle ministra MPSV Nečase na několik příštích let a možná desetiletí. Přihlášku do nového výběrového řízení zatím nebudu komentovat.