Cesta mudrců je poznamenána novými zkušenostmi, děti vnímají, jak je k nim veřejnost vstřícná a bohužel mají i negativní zkušenosti. Staropacká hlídka s Marií Kuželovou prožila příjemné překvapení ve staropacké škole. Zaskočeni byli všichni, dospělí i děti.

„Přišli jsme do druhé třídy, uvedla nás paní učitelka, která musela někam odběhnout, a tak jsme zůstali s dětmi sami. Začala jsem se jich ptát, zda vědí, na co máme kasičku. Ohromily mě. Nejen, že věděly, kdo jsme, že vybíráme peníze, ale také tušily, že dary pomohou starým lidem. Najednou se v jedné z lavic zvedl hošík, začal štrachat ve své tašce, po chvilce přiběhl s drobáčky a naházel je do kasičky. Bylo to dojemné, ten klučina to udělal sám od sebe," vypráví Marie Kuželová, která průběh charitativní sbírky ve Staré Pace zajišťuje. „Vím, že tenhle hoch má srdce na svém místě a že Tříkrálovou sbírku bude podporovat celý život," říká dojatě mladá žena. Potvrzuje nám, že se naplňuje i smysl sbírky, který není pouze ve vybírání peněz. ale o osobním kontaktu.

„Lidé nás už očekávají, řekla bych, že jsou rok od roku milejší," míní Kuželová.
⋌„Smyslem sbírky je také něco, co nám začíná hodně chybět. Je to o osobním kontaktu, o tom především popřát lidem do nového roku," míní Věra Vaníčková z Oblastní charity Jičín. Potvrzuje, že počasí koledníkům letos přálo, a dodává také překvapivé zjištění: „Mladých koledníků nám stále přibývá. Kdo z dětí si jednou navlékl korunku krále, hlásí se nám opakovaně."

V místech, kam se koleda vrací, jsou tři mudrcové už nedočkavě vyhlíženi. „Stalo se to v jedné vesnici, kde koledují s dětmi muži. Jen co se hlídka přiblížila k chalupě, majitel otevřel dveře se slovy. To je dost chlapi, že už jdete, potřebuji sundat bojler. Tak i o tom je Tříkrálová sbírka, pomoci lidem v nouzi," vypráví V. Vaníčková.

Odměna

Koledníci se letos za odměnu podívají do Biografu Český ráj, kde je pro ně připraveno promítání pohádky Malý princ. Vedle toho ještě zhlédnou na plátně i aktuální snímky, pořízené z letošní koledy.

„Děkujeme městu, že nás podpořilo," vzkazuje koordinátorka.
V zítřejším vydání Jičínského deníku zveřejníme seznam míst, kde se na Jičínsku koledovalo a kdo byl jak štědrý.

Přehled výtěžku za posledních pět let
Výtěžek sbírky v roce 2015 činil 250 956 korun.
Oblastní charita Jičín obdržela nazpět 166 030 korun.
Rozdělila je pro Dobrovolnické centrum 96 223,- Kč, pomohla rodině, kterou zasáhl požár rodinného domu v Kopidlně částkou 10 000 Kč, podporu získal Nízkoprahový klub Exit ( 22 452,-), a Nízkoprahový klub PoHoDa ( 22 452,- Kč) a projekt „Adopce na dálku"(8300,-).
Výtěžek sbírky v roce 2014 byl 235 162 korun. Oblastní charita rozdělovala 155 913 korun. Podpořila tři rodiny s dětmi v tíživé situaci, a to částkou 15 592 Kč, projekt Adopce na dálku ( 7 800 Kč), Nízkoprahový klub PoHoDa – spolufinancování projektu SPORT Hořice podpořeném Městem Hořice ( 7 100 Kč) , Nízkoprahový klub Exit – spolufinancování nákladů na: propagaci služby (polepy oken), náklady na vytápění a pořízení počítače pro pracovníky ( 11 693 Kč), Dobrovolnické centrum získalo 33 293 Kč.
Výtěžek sbírky v roce 2013 byl 102 486 korun. Oblastní charita Jičín obdržela nazpět 68 035 korun. Výtěžek byl využit na nákup nového automobilu pro novou „Sociálně aktivizační službu pro rodinu s dětmi. Z Tříkrálové sbírky bylo na automobil použito 61 231,50 korun. Část výtěžku sbírky (6 803,50) putovala do Indie, do provincie Bangalore na stavbu vodárny pro místní komunitu.
Výtěžek sbírky v roce 2012 byl 174 892 korun. Oblastní charita rozdělila 115 244,83 korun. Z výtěžku podpořili rodinu z Libuně, která vyhořela a přišla během pár minut téměř o celý svůj majetek. Obdrželi od nás 10 000,- na nákup oblečení a 35 000,- na nákup auta kvůli dojíždění do práce. Svobodnou maminku se dvěma dětmi, která díky domácímu násilí musela okamžitě opustit byt, kde bydlela se svým přítelem. Obdržela od nás 5 000,- na nákup pračky a 500,- na nákup dětské autosedačky. Charitní pečovatelskou službu, která potřebovala nový automobil. Částečně byl hrazen právě z prostředků TKS, a to ve výši 174 453,83,-.
Výtěžek sbírky v roce 2011 byl 186 328 korun. Oblastní charita Jičín obdržela nazpět 121 820 korun a podpořila nákup školního autobusu v indickém Mansapuru, a to částkou 12 111,- korun. Část financí bude sloužila pro přímou pomoc. Její cílem je zmírnit následky nenadálých krizových situací.