Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic, podpořit rozvíjení místních tradic i společenského života.

Obec Bystřice jde do klání podruhé.

„Poprvé jsme se přihlásili v roce 2011, kdy jsme získali Bílou stuhu za spolupráci s mládeží a odměnu 600 tisíc korun. Tu jsme využili při budování kanalizace k parcelám, určeným pro výstavbu domků. Za dva roky se u nás událo tolik věcí, že jsme se přihlásili znovu. Naši občané si to zaslouží, nedám na ně dopustit," říká upřímně starostka Martina Sálová.

Letos se chtějí Bystřičtí ucházet o Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem, konkrétně místním podnikem Agro Bystřice. Pomoc prý funguje na sto procent.

„Firma zaměstnává mnoho lidí a výrazně obci pomáhá. Například zdarma věnuje do kuchyně místní školky brambory, rozváží obědy, bez finanční pomoci udržuje silnice a spolupodílí se na všech kulturních akcích. Věřím, že máme dobře našlápnuto," míní Martina Sálová.

S jakým cílem jde do soutěže obec Libuň, o tom nám řekla více starostka Helena Červová.

„Chceme poukázat na spolupráci se základní školou a na naše společenské aktivity. Tímto informuje okolí, že se u nás něco zajímavého děje."

Představitelé obce Holovousy věří v úspěch, i když vědí, že konkurence bude velmi silná. O titul Vesnice roku Holovousy usilují poosmé. Poprvé to zkusily v roce 2001.
„Do soutěže jdeme po přestávce, loni jsme se nezúčastnili. Hodně se tu teď rozpohyboval kulturní život. Máme tu nový dámský klub Hruška, působí tu občanské sdružení Prostor pro fantazii, které uspořádalo sochařské sympozium, aktivní jsou také hasiči. Účast na soutěži je takové poděkování všem našim činorodým občanům," řekla starostka Martina Berdychová.

Krom modré stuhy, která je udělována za rozvoj společenského života v obci, si Holovouští věří i v kategorii stuhy zelené. Ta je určena pro vesnice, které se dobře starají o zeleň a životní prostředí.

Podle starostky by hodnotící komisi mohla zaujmout vodní plocha v centru obce, na jejíž revitalizaci a údržbu je vynakládáno velké úsilí. „V podstatě můžeme uspět ve všech disciplínách. Zatím jsme nikdy nevyhráli modrou stuhu a také nám chybí cena pro absolutního vítěze, tedy zlatá stuha."

Dobrá Voda u Hořic je už majitelem oranžového ocenění za spolupráci se zemědělským subjektem. V minulosti uspěla ve dvou speciálních kategoriích, a sice získala Zlatou cihlu udělovanou za rekonstrukci budov (v tomto případě školy) a cenu hejtmana Královéhradeckého kraje. Do kompetice Vesnice roku vstupuje počtvrté.

„Těžko teď odhadovat naše šance. Ale co se týká společenského života nebo práce s mládeží, v tom jednoznačně spočívají naše silné stránky. Rozhodnutí je na komisi, ta bude moci porovnat situace v jednotlivých obcích. Což my z našeho pohledu zase tolik nevidíme," zhodnotila starostka Jana Němečková.

Systém soutěže a možné ceny
Soutěž je organizována v rámci Programu obnovy venkova. Vznikla v roce 1995 jako snaha povzbudit zájem o veřejné dění ve vesnicích. Má více kol. Obce se nejprve musí zúčastnit krajského klání, vítězové potom postupují do celostátní soutěže. Ta obec, která uspěje i zde, se poté může účastnit Evropské ceny obnovy vesnice, již vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Královéhradecké kolo bude rozhodnuto na počátku léta.

Systém krajské soutěže spočívá v získávání stuh, z nichž každá reprezentuje jeden aspekt obecního života. Uděluje je komise, která navštíví všechny zúčastněné.

Přehled stuh krajského kola:
Zlatá stuha (celkový vítěz)
Zelená stuha (péče o zeleň a ochrana životního prostředí)
Modrá stuha (rozvoj společenského života ve vesnici)
Bílá stuha (péče o mládež a rozvoj vzdělání)
Oranžová stuha (spolupráce se zemědělským subjektem)
Každá ze stuh je zároveň příslibem finanční odměny. Za zlatou stuhu obec získá státní dotaci ve výši 500 tisíc korun. Bílá a modrá budou ohodnoceny částkou 300 tisíc korun. Oranžové ocenění je nejlákavější, držitel za ni dostane 600 tisíc korun. Za zelenou stuhu bude účastníkovi soutěže připsána částka 400 tisíc korun.

K těmto oficiálním kategoriím jsou přidruženy speciální ceny. Jde například o ocenění hejtmana za vedení kroniky nebo knihovny. Další zvláštní disciplínou je zdařilá revitalizace zchátralých nemovitostí, za niž vesnice získávají Zlatou cihlu. Za úspěšnou spolkovou činnost je také udílena Cena naděje pro živý venkov.