Výstavba podle odhadů přijde na necelých 15 milionů korun. Uskuteční se nejdříve v příštím roce. Starosta Jiří Liška připustil, že město by se v krajním případě mohlo do akce pustit už letos. Rada nicméně nyní preferuje důkladnou přípravu záměru a vlastní realizaci právě až v roce 2014. Letos by se jednalo o šibeniční termín, hlavním důvodem ale jsou dotační možnosti, které pro letošek jsou zejména v rámci Evropské unie zcela vyčerpané.

Očekává se, že příští rok bude štědřejší. Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín navrhla konkrétně dvě možnosti stavebního řešení. Město přistoupilo na dražší variantu. Obě spočívají ve vybudování čerpací stanice splaškových vod. Rozdíl je v tom, že levnější návrh by sloužil pouze pro místní stacionář, zatímco vybrané, komplexnější řešení zaopatří všechny místní objekty.