Jak jse cítíte v nové funkci?
Již jsem se částečně seznámil s provozem Technických služeb, který je velmi podobný provozu akciové společnosti, kde jsem působil donedávna. Zemědělci i TS používají ke své práci i podobný strojní park. Rozdíl je samozřejmě v tom, že zde stěžejní práce spočívá nejen v údržbě zeleně, ale i v úklidu města. Přikročili jsme k záměru určité změny úklidu Masarykova náměstí, kdy mimo to, že ho nyní denně uklízí jeden pracovník s výpomocí lidí, kteří dostávají od sociálního odboru příspěvek v hmotné nouzi, tak navíc jednou týdně zde vždy uděláme generální úklid, pokud možno vždy ve středu.

A co zimní údržba?
 Zde se musíme hlavně soustředit jak na střed města, tak i obytné zóny. V přilehlých osadách se budeme snažit dohodnout s místními zemědělci, kteří zajišťují zimní údržbu pro hlavní komunikace pod dohledem Správy a údržby silnic, aby provedli i údržbu místních komunikací, které spravuje město, aby tam naše traktory s vyhrnovací technikou nemusely zbytečně jezdit. Chtěli bychom s nimi sepsat smlouvy za konkrétně vykonanou práci. Tímto způsobem se zrychlí a zkvalitní zimní údržba v městských lokalitách, protože veškerá technika, kterou máme k dispozici, bude moci být využívána zde.

Mají Technické služby dostatečně vybavený strojní park?
V dohledné době získáme nový malotraktor s plnou zimní výbavou, který budeme využívat na úzké cesty pro pěší, především na chodníky, a také jednu zadní radlici za traktor. V současné době je vybavenost dostatečná. Do budoucna je ještě zapotřebí vyměnit multikáry, které provádí údržbu chodníků.

Jste spokojen s počty zaměstnanců?
Počet pracovníků je dostatečný, do konce roku by měl být částečně redukován. Jsou zde dva zaměstnanci z úřadu práce, kteří odejdou koncem září. S jedním je uzavřena dohoda na ukončení a jeden odchází do důchodu, takže minimálně o tento počet klesne stav zaměstnanců. Nepočítáme je nahradit novými, ale chtěli bychom dále využívat plně pracovníků, kteří dostávají od sociálního odboru příspěvek v hmotné nouzi a které zařazujeme nejen při úklidu města v letních i zimních měsících, ale i při údržbě zeleně. Zaměstnanců máme v současné době osmnáct a navíc třicet pracovníků, kteří k nám jsou posíláni úřadem sociální péče. Každý z nich musí měsíčně odpracovat 30 hodin, což odpovídá devíti stům až tisíci hodinám měsíčně a přibližně hodinám pěti stálých zaměstnanců. Je samozřejmé, že výsledek práce těchto lidí není takové kvality jako stálých zaměstnanců, ale je to práce, kterou Technické služby nemusí honorovat. Provádím ještě analýzu využití pracovní doby a počítám s tím, že na přelomu srpna a září se sejdu s komisí pro Technické služby a s částí rady a některé záležitosti budeme ještě řešit společně.

(Míla Pour)