První z nich, se jmenuje Sanace rodiny, a s potřebnými klienty probíhá práce převážně v přirozeném prostředí rodiny, totiž u nich doma. Do rodin, které jim pomáhají vytipovat sociální pracovnice z příslušných městských odborů, jezdí pracovníci Trianglu zpravidla jedenkrát týdně. K tomu jim slouží dvě služební auta, autobusy a vlaky.

Sanace rodiny je bezplatný program pro rodiny, které vnímají nabízenou pomoc a podporu jako šanci vymanit se ze svých problémů (výchovné a školní problémy s dětmi, málo podnětné prostředí a motivace dětí, finanční problematika rodiny a další).

Ancora a Triangl 2 jsou dva další programy, které nabízí středisko Triangl přímo dětem a mládeži, u kterých se objevily rizikové faktory v chování.

Děti, mládež

Triangl 2 je čtyřměsíční program pro děti a mládež ve věku 9 - 18 let, kde se klienti ve skupinovém setkávání hravou formou dozvídají více sami o sobě a svém chování, které je někdy na hraně (alkohol, drogy, krádeže, agrese, nuda v partě, absence ve škole…). Skupina se schází celkem šestnáctkrát, vždy na 90 minut. Připravuje ji lektor programu s pracovníky sociálního odboru v daném městě, kde se program Triangl 2 realizuje.

Ancora je program pro mládež ve věku 14 až 18 let, kterým byl tento program určen soudem a státním zastupitelstvím jako alternativní forma trestu. Většinou se jedná o klienty, kteří se dopustili trestné činnosti. Musí se zúčastnit všech setkání, ve kterých s lektorem probírají svou trestnou činnost z hlediska svého životního příběhu, rodiny, oběti a následků, které jemu i ostatním nastaly. Ancora je program, který může klient absolvovat ve skupině nebo individuálně.

Naše tři programy nabízíme již víc jak pět let, Triangl 2 jako program byl před rokem a půl inovován. Programy běží v Náchodě, Novém Bydžově, Nové Pace, Novém Městě nad Metují, Rychnově nad Kněžnou a samozřejmě v příslušných spádových obcích. Spolupracujeme se sociálními odbory i v dalších městech: Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Broumov, Jičín a další. Nelze ani všechny obce a města vyjmenovat, abychom se nedotkli těch, které v seznamu nebudou.

Stručně řečeno formou tří nabízených programů pracuje středisko Triangl pořád dál s klienty v celém Královéhradeckém kraji. Tuto aktivitu zajišťuje: Občanské sdružení Salinger, Gočárova třída 760, Hradec Králové, tel.495 267 249, mobil: 777 807 057, email: info@salinger.cz, www.salinger.cz
Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz), projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.    Jana Ježková