Současní členové Podzvičinska:
Členy je nyní 38 obcí, měst, městysů a 7 PO:
Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borek, Borovnice, Borovnička, Cerekvice n/B, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Dolní Brusnice, Doubravice, Dvůr Králové nad Labem, Holovousy, Horní Brusnice, Hořice, Jeřice, Konechclumí, Kovač, Kuks, Lanžov, Lázně Bělohrad, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Mostek, Ostroměř, Pecka, Podhorní Újezd a Vojice, Rohoznice, Šárovcova Lhota, Tetín, Trotina, Třebihošť, Třtěnice, Úhlejov, Velký Vřeštov, Vidochov, Vřesník, Zdobín, CK Hoška-Tour, Kemp Alegro, Lázně Bělohrad, a.s., Paclík s.r.o, Revitalizace Kuks o.p.s., Salagro tour s.r.o., ZOO Dvůr Králové.

 Obec Lanžov, zastoupená starostkou Alenou Skořepovou, je malou obcí v Podkrkonoší. Obec má bohatou historii, o které vypovídají i četné památky – kostel sv. Bartoloměje, socha svatého Jana Nepomuckého nebo pohřební kaple rytířské rodiny Czeczinkarů. Sdružení s obcí Lanžov již spolupracovalo například na tiskovině šesti lokalit. (www.lanzov.cz)


Cestovní kancelář Hoška-Tour je zastoupená Lubomírem Hoškou. Pan Hoška je také zástupcem MIC Lázně Bělohrad, Klubu českých turistů a je členem Marketingové skupiny Podzvičinska, takže se sdružením již dlouhodobě spolupracuje. (www.hoska-tour.cz)

Kemp Alegro je zastoupen Kristýnou Vrkočovou. Kemp nabízí dvoulůžkové a čtyřlůžkové chaty, motel s restaurací a terasou nedaleko Dachov v Hořicích. Se sdružením spolupracuje v rámci plnění a aktualizování webových stránek www.podkrkonosi.eu a www.kralovehradeckyregion.cz. (www.kemp-alegro.cz )

Kuks a okolí
Obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks je zastoupená Martinem Pušem. Byla založená Královéhradeckým krajem a obcí Kuks za účelem rozvoje oblasti ,,Kukska". Se sdružením Podzvičinsko také dlouhodobě spolupracuje, účastní se Marketingové skupiny Podzvičinska, se sdružením se účastní veletrhů cestovního ruchu a kulturních akcí, podílí se na tvorbě propagačních materiálů atd. (www.revitalizacekuks.cz)

ZOO Dvůr Králové je významným zástupcem cestovního ruchu v Podkrkonoší. Kromě výjimečné africké fauny nabízí turistům projížďku safaribusem, ubytování v hotelu Safari nebo Safarikempu, restauraci U Lemura atd. Je zastoupena ředitelem Přemyslem Rabasem. Se sdružením Podzvičinsko také dlouhodobě spolupracuje, účastní se Marketingové skupiny Podzvičinska, se sdružením se účastní veletrhů cestovního ruchu a kulturních akcí, podílí se na tvorbě propagačních materiálů atd. (www.zoodvurkralove.cz/cs)

Sdružení Podzvičinsko je velice rádo za nové členy a těší se na budoucí spolupráci!   DM Podzvičinsko

Členské příspěvky jsou stále stejné, tj. roční poplatek 6 Kč na osobu pro obce, města a městysy a 2000 Kč pro podnikatelské subjekty. Sdružení poskytuje svým členům propagaci a prezentaci v rámci cestovního ruchu, vypomáhá s vytvářením a podáváním grantových žádostí, poskytuje prezentaci kulturních, sportovních i společenských akcí, dále informuje o dění v rámci cestovního ruchu, vytváří nové propagační tiskoviny pro zvýšení cestovního ruchu v Podkrkonoší a tím k prosazení podnikatelských subjektů a další.