Na přední straně originální mince je znázorněn Jáchym Ondřej Schlik, rub připomíná popravu sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.

Mince byly vyraženy v Praze ve třech variantách po pěti stech kusech. Sběratelé mohou volit mezi bronzovou, postříbřenou a nebo stříbrnou verzí.

Rodina tak navázala na tradici ražby svých předků. Schlikové totiž vstoupili do světových dějin peněžnictví slovem dolar, které má původ v názvu jáchymovských tolarů ražených na jejich panství.

„Křest se konal v Ostrově při příležitosti dvoudenního sympozia, věnovaného právě rodu Schliků a jejich vlivu na dějiny světového peněžnictví,“ upřesnil správce společnosti J.M. Schlik Dominik Feštr.

Potomkům na Jičínsku náleží jen část bývalého rozsáhlého majetku rodu – zámek v Jičíněvsi a vokšické sídlo, dále také rozsáhlé pozemky a lesy v Prachovských skalách.

Současným majitelem zámku v Jičíněvsi je Andreas Graf Von Schlik, vnuk Františka Schlika, a majitelkou zámku ve Vokšicích je Margareta, dcera Zikmunda Schlika. Rodině patří i pozemek se zbytky hradu Veliš a rodinná hrobka u hřbitova ve Veliši.

Kdo byl Jáchym Ondřej Schlik

Vzdělaný český šlechtic se narodil 9. září 1569 v západočeském Ostrově ve starobylé luteránské rodině. Nejprve vystudoval univerzitu v saské Jeně a později se stal jejím rektorem. Několik let působil jako vychovatel saských princů na drážďanském dvoře. Jako čelný představitel luteránů se od roku 1608 angažoval v české stavovskéo pozici. V roce 1611 se za vlády českého krále Matyáše II. stal královským maršálkem. Po zvolení Fridricha Falckého roku 1619 českým králem, získal úřady zemského sudího a zemského správce Horní Lužice. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 se snažil řadou omluvných dopisů zachránit si nejen život, ale i rodový majetek. Císařský zemský komisař a Schlikův vzdálený příbuzný Karel I. z Lichtenštejna se snažil Jáchymovi Ondřejovi pomoci, ale i jeho snaha byla marná. Císař Ferdinand II. byl nemilosrdný, a tak nakonec Jáchym Ondřej Schlik jako první z českých pánů vystoupil dne 21. června 1621 na popravčí lešení na dnešním pražském Staroměstském náměstí, kde mu kat Jan Mydlář setnul hlavu a pravou ruku. Hlava s rukou přes ústa pak byla pro výstrahu spolu s hlavami dalších popravených českých pánů vystavena na věži Karlova Mostu. Po četných prosbách Schlikovy manželky byla hlava Jáchyma Ondřeje Schlika jako jediného z popravených předána jeho rodině. Uložena je v rodinné hrobce u Veliše.

Mince jsou k dostání v jičínském infocentru nebo k objednání na e-mailu j.m.schlik@seznam.cz.