Město si se stavbaři přestalo rozumět. Zatímco radnice se dušuje, že firma jednoduše není ochotna plnit závazek, dodavatel tvrdí, že jí „klacky pod nohy" hází hygienici, kteří stanovují neustále nová kritéria, a že jsou nejasnosti v původní smlouvě.

„Dodavatel podstřelil nabídkovou cenu. Nic víc v tom není a dobře to víme," řekl radní Ladislav Brykner s poukazem, že společnost Esco v tendru podala nejlevnější nabídku, a tudíž vyhrála výběrové řízení. Cena byla ve výši necelých devět milionů korun.

Právě dnes se uskuteční kontrolní den a schůzka všech stran. Zrodí se z ní nový časový harmonogram. Začíná být zřejmé, že definitivní dokončení se letos nestihne. Představitelé Sportovních zařízení města Jičín odmítají, aby přestavba pokračovala během podzimních měsíců, kdy je hala nejvytíženější.
„Je to neřešitelná záležitost. Podzimní provoz v areálu je tak markantní, že rekonstrukce v tomto období je zkrátka nemyslitelná," konstatoval manažer sportovních zařízení David Streubel.

Jenomže nový harmonogram bude zásahem do rozpočtu na rok 2015. To znamená, že věc musí schválit zastupitelé. To může být další zádrhel. 

Rada chce udržet spolupráci s firmou Esco. Zastupitelstvo může být jiného názoru. Může třeba chtít rozvázat smlouvu a vypsat nový tendr.. V takovém případě je situace nepředvídatelné – mohlo by dojít k dalším zdržením, anebo také k pozitivnímu posunu.

Smluvní penále je 20 tisíc Kč za den, ale to je vymahatelné jenom tehdy, pokud zpoždění zaviní firma. Takové ukázání prstem v současnosti není možné.
Prodlužující se přestavbu nejhůře nesou sportovci, obzvlášť házenkáři. V Jičíně probíhají i extraligová utkání a šatny ani zdaleka nenabízejí standardní podmínky. Podle Petra Babáka, sportovního ředitele HBC Ronal Jičín, jejich stav vyžaduje i diplomacii u Českého svazu házené.

„Letos už nás čeká jen jedno domácí utkání a já říkám: zaplaťpánbůh. Před svazem se obtížně vysvětluje, proč jsou zrovna v Jičíně k dispozici šatny naprosto nevyhovujících parametrů. Snad v příštím roce už alespoň nějaké šatny budou zrekonstruované."