V letošním roce se v jičínském okrese obnovují červeně značené trasy. Kromě toho došlo k přeznačení některých úseků tras.

Červená turistická trasa, vedoucí z Jičína směrem na Železnici, byla v úseku Libosad – Železnice přeznačena ze silnice do prostoru pod Zebínem.

Přeznačená trasa nyní vede kolem Prostředního mlýna. Zároveň s tím došlo k přeznačení modré trasy. Zrušen byl úsek Těšín – Bradlec. Nyní vede modrá značka z Bradlece na okraj Bradlecké Lhoty a odtud do Železnice, kde končí.

Změněna byla také trasa z Mladějova na Svitačku (pod Troskami) přes Dolní mlýn. Červená byla přeznačena na modrou v celém tomto úseku.

Před sezonou došlo v prostoru Prachovských skal rovněž k instalaci nových typizovaných směrovníků a kompletní výměně turistických směrovek.

Zájemci, kteří by se chtěli věnovat značení, se mohou přihlásit jičínskému KČT.    Jan Kaiser