Pokud práce začnou a nebudou před Silvestrem dokončeny, závěr výstavby Jičín zaplatí ze svého rozpočtu. Spěch je tedy na místě. Zastupitelé to vědí a při posledním zasedání dali záměru zelenou.

„Součástí budou práce na parkovišti. U něj je poměrně velké riziko, že se prostě nestihne," varoval zastupitele šéf odboru investic Jakub Šmíd. Vše ostatní, včetně vnitřního vybavení, je prý reálné zvládnout.

Z jičínské hvězdárny.„Cílem je provést rekonstrukci a další stavební úpravy objektů a jejich okolí tak, aby vyhovoval současným požadavkům a hvězdárnu bylo možné využívat všemi druhy škol z regionu a dalšími subjekty včetně veřejnosti. Kapacita přednáškového sálu se předpokládá až 40 osob. Využití je možné i ostatními zájmovými skupinami, tedy přírodovědnými kroužky, pro prezentace, přednášky, školení nebo i vícedenní pobyty," popsala projekt mluvčí radnice Magdaléna Doležalová na konci roku 2012. Záměr zůstává stejný i teď.

Radnice v minulosti usilovala o subvenci z operačního programu Životní prostředí. Dotace by pokryla 90 procent nákladů. Přestože požadavek obsahoval všechny náležitosti a poskytovatel shledal žádost opodstatněnou, na jičínskou hvězdárnu jednoduše nezbyly peníze. Projekt se ocitl v takzvaném zásobníku. „Potom jsme čekali, zda se na hvězdárnu přeci jenom nedostane řada," řekl projektový manažer města Ladislav Brykner.

Jičín má teď dvě možnosti. Buď se podaří vytáhnout původní projekt ze zásobníku. Tento případ by byl příznivější, neboť by dotace byla 12 milionů korun. Ve druhém případě by město vytěžilo peníze z nové, letošní výzvy, jenomže potom by subvence byla pouze 10 milionů.


Ještě je ale třeba zdůraznit dříve řečené: Jičín je limitován koncem roku. Co nestihne letos, bude muset zaplatit ze své kapsy. Okolo hvězdárny tedy stále panuje nejistota.

Poslední větší opravy zařízení prodělalo v roce 2012.