Závod vlčat a světlušek se koná každé dva roky a je určen pro holky a kluky ve věku 6 - 11 let. Děti mohou z našeho okresního kola postoupit do krajského, nebo celostátního kola.

V pořadatelství okresních kol závodů se města v okrese Jičín střídají. Letos jej bude pořádat skautské středisko Brána Jičín ve spolupráci s městem Jičínem Symbolickým rámcem našeho závodu bude téma Rumcajs. Závodníky přivítají převlečení Rumcajs, Manka a Cipísek, pro které budou plnit tématické úkoly na stanovištích.

Zázemí pro závod a cca 200 zúčastněných osob pro tento rok poskytne Jezuitská kolej, kde se bude mimo jiné odehrávat zahájení a vyhlášení výsledků závodu.

Závodní trasa navíc tvoří okruh centrem města k rybníku Kníže a zpět. V průběhu celé soboty tedy bude možné potkávat závodní šestky vlčat a světlušek po celém městě.

Doprovodný program pro závodníky zahrnuje různé aktivity v Jezuitské koleji a možnost návštěvy Rumcajsovy ševcovny.

V sobotu 4. 5. 2024 od 8:30 do 16:00 se bude v Jičíně konat okresní kolo Závodu vlčat a světlušek. Rád bych Vás na tuto akci z pozice velitele závodu pozval.