Bývalá kulturní památka je v katastrofálním stavu, hyzdí Turnovskou ulici v bezprostřední blízkosti náměstí a donedávna byla obehnaná výstražnou páskou. Hrozilo totiž, že z rozbořené střechy na kolemjdoucí nebo projíždějící auta spadne cihla nebo uvolněný trám. Nedávno páska zmizela a spolu s ní také zbytky střechy a do všech stran trčících trámů. "Došlo k posunu celé záležitosti a majitel nechal dům zabezpečit," potvrdil starosta Sobotky Lubor Jenček.

Poté, co z rozhodnutí ministra kultury zmizela čp. 192 definitivně ze seznamu kulturních památek, začalo vedení města ihned jednat. "Poté co byla z objektu čp. 192 sejmuta památková ochrana, podalo vedení města podnět na stavení úřad a zároveň byl objednán znalecký posudek statika, který vymezil nutné bourací práce za účelem odvrácení škod na zdraví a majetku. Tyto bourací práce by byly majiteli domu nařízeny, a pokud by to neudělal, stavební úřad by to zařídil sám a město by následně po majiteli úhradu za bourací práce vymáhalo," vysvětlil kroky města místotstarosta Jan Janatka.

Pohrůžka zjevně zafungovala a majitel nakonec v první polovině letošního roku nechal střechu a celé první patro strhnout na vlastní náklady. Tím ale legislativní možnosti města končí. Dům už nikoho neohrožuje a jeho stav je pouze neestetický. "Dům už nikoho přímo neohrožuje, dopravní značení město odstranilo a holé obvodové zdi vypadají 'jenom' nepěkně. Bohužel takto nepěkných, ale životy a majetek neohrožujících budov je po městě vícero a majitele to evidentně nijak nezajímá, ale jedná se o soukromé vlastnictví. Štve nás to, protože městu dělají jen ostudu, ale majitelům samozřejmě město opravy nařizovat nemůže, nemá v tom legislativní oporu," dodal Janatka.

I tak je to změna k lepšímu. Klasicistní dům z poloviny 19. století v důsledku zanedbání péče dlouhodobě chátral, až ztratil téměř všechny kvality, které vedly k zapsání na seznam kulturních památek. Poté, co se v roce 2017 při větrné smršti zřítila téměř celá střecha, se stav objektu ještě zhoršil.

Město se ve spolupráci s krajem a památkáři už několik let snažilo přimět majitele k nápravě. Dokonce se mu v roce 2019 rozhodli situaci ulehčit tím, že požádají o výmaz stavby ze seznamu památek, což se u úřadů setkalo s kladnou odezvou. Nikoli však u majitele. Proti rozhodnutí se odvolal a pomohlo až definitivní stanovisko tehdejšího ministra kultury Lubomíra Zaorálka. "Důvod pro zrušení prohlášení za kulturní památku je mimořádně závažný, neboť vlivem dlouhodobé neúdržby došlo k takové destrukci, že už není možné objekt zachovat v dostatečné míře autenticity," odůvodnil rozhodnutí Zaorálek. Posledním hodnotným prvkem domu je podle památkářů pískovcový portál nad hlavním vchodem, který zůstává dobře zachován.

Podle ředitele Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Josefově Jiřího Balského se památkáři do poslední chvíle snažili dům čp. 192 v Sobotce jako kulturní památku zachovat. "Tato kauza je ukázkou toho, jak špatně může dopadnout snaha památkové péče o zachování památkových hodnot historické budovy, pokud se nepodaří nalézt společnou řeč s vlastníkem památky," uvedl.

Podle Balského by nyní mohlo být řešení neutěšeného stavu domu jednodušší. Navíc, přestože samotná nemovitost už není na seznamu kulturních památek, stále se nachází uprosřed památkové rezervace, tudíž mohou mít památkáři v budoucnu vliv na to, jakou bude mít místo podobu. "Z pohledu památkové péče se nabízí v zásadě dvě vhodné varianty řešení - opravit použitelné části torza stávajícího domu a kontextuálně ho dostavět, nebo v místě realizovat adekvátní novostavbu. Ta musí do okolní zástavby zapadnout jak urbanisticky, tak architektonicky, aby byla pro historické centrum Sobotky přínosem a zároveň respektovala jeho dochovanou urbanistickou strukturu," vysvětlil ředitel josefovských památkářů.

Naopak zcela nevhodné by podle něj bylo torzo domu pouze zbourat bez náhrady, a to s ohledem na podobu památkově chráněného centra města, ale také na snahu využívat k bydlení již existující budovy ve městě, aby nebylo nutné město zbytečně rozšiřovat do volné krajiny.

Všem zúčastněným rozhodnutí ministerstva kultury částečně rozvazuje ruce v jednání, stále ale není vyhráno. Nyní řešení celé situace závisí na domluvě města a majitele nemovitosti. Součástí řešení je také fakt, že je na budovu vydáno zástavní právo exekutorské a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.

Vedení města už v minulosti projevilo o stavbu zájem s tím, že podle památkového zákona je v pravomoci obce s rozšířenou působností stavbu vyvlastnit, pokud její majitel dlouhodobě a úmyslně zanedbává péči a ohrožuje tak její hodnotu a okolí. Nechvalně známá ostuda Sobotky si tak na řešení ještě musí počkat.