Již dnes si u nás můžou přijít na své zejména malé děti se svými rodiči a potom také skupiny starších lidí, kteří mají zájem na rozvíjení a podporování aktivní formy životního stylu. Děti si díky cvičení už v nízkém věku osvojí, že pohyb je přirozený a může člověka bavit, a zlepší si svoje pohybové dovednosti a schopnosti, jako je koordinace pohybu nebo rytmika.

Člověk se vyvinul jako součást přírody, která se pohybuje. Zákon přírody je neúprosný: to, co je zatěžováno, se rozvíjí, je podporováno, to, co není potřeba, co se nepoužívá, zakrňuje a odumírá. Pohyb je geniální, přírodou vymyšlený lék na většinu nemocí dneška. Proto by se měl stát nedílnou součástí pravidelného režimu.

Pohyb je nezbytný
Naší snahou je nabídnout vám dostatek možností pro vybudování záchranného kruhu, který vás udrží nad hladinou pohodlného života. Ten nám totiž stále častěji ukazuje svou odvrácenou tvář. Platíme za své pohodlí obezitou, snadno se zadýcháme, trpíme bolestmi zad a mnoha dalšími „vymoženostmi" moderní civilizace. Třikrát týdně jedna hodina pohybu je životazáchovná aktivita. S narůstajícím věkem může být méně složitá, ale je naprosto nutná pro zachování životních funkcí, fyzické i duševní svěžesti a životní vitality.

Nabídka lekcí
Nabídka lekcí pro jednotlivé věkové kategorie je u nás velmi široká a každý den v týdnu téměř stejná, proto máte možnost vybrat si u nás ty dny, které nejlépe doplní váš režim, a nemusí to být každý týden stejné. Cvičení probíhá v menších skupinkách maximálně deseti lidí, proto může být přizpůsobováno aktuálním možnostem, požadavkům a potřebám. Náplň je pestrá s využitím velkého množství motivačních pomůcek.

Dalším z kritérií naší služby je maximální snaha o finanční dostupnost pro nejširší veřejnost. Ceny lekcí jsou stanoveny na 50 Kč za pár a 30 Kč, pokud cvičí jednotlivec. Permanentka na deset lekcí stojí 400 Kč pro pár a 250 Kč pro jednotlivce. Hejbánci, kteří cvičí ve školních tělocvičnách, platí za jednu lekci 25 Kč. Také mají možnost zakoupit si permanentku na deset lekcí v hodnotě 200 Kč.

Cvičíme v Hejbotéce.

Hýbat se dnes nemusíme, ale naštěstí můžeme, to jen do té doby, než dlouhodobý pokles pohybové činnosti vážněji poškodí náš organismus. Pokud do svého života včas dodáme chybějící množství pohybu, můžeme svůj život prodloužit a zvýšit jeho kvalitu.   Katka Kovandová