Město získalo finanční podporu téměř milión korun na tvorbu plánu sociálních služeb z Evropské unie díky projektu, který připravil Královéhradecký kraj.

Do července 2010 tak Nové Město nad Metují připraví letáky pro Městské středisko sociálních služeb Oáza nebo Stacionář Nona, aby se informace o nabízené pomoci dostali k těm, kteří ji potřebují. Vydán bude kalendář na rok 2010, který představí služby poskytované občanům města.

Pracovníci odboru sociálních věcí také připraví setkání se starosty okolních obcí. „V loňském roce jsme zavedli službu tísňové péče, která slouží seniorům k přivolání pomoci v případě pádu či zhoršení zdravotního stavu,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu Nové Město nad Metují Denisa Plšková. „Nyní budeme pracovat na tom, aby ji mohli využívat i senioři v okolních obcích.“

V roce 2010 by Nové Město nad Metují mělo schválit plán sociálních služeb na další 4 roky. Na tvorbě plánu se budou podílet zástupci města, ale i organizací, které služby poskytují. Zapojit se však mohou i občané Nového Města nad Metují, pokud se o oblast sociálních služeb zajímají nebo se oni, či někdo z jejich blízkých ocitli v situaci, kdy potřebovali pomoci. Stačí sdělit svoji zkušenost nebo názor na péči o seniory, zdravotně postižené nebo pomoc v krizové situaci či v nouzi. Kontakty lze získat na webových stránkách Nového Města nad Metují, případně se občané mohou obrátit přímo na odbor sociálních věcí.

Nové Město nad Metují dlouhodobě usiluje o rozvoj sociálních služeb pro občany a usiluje o to, aby služby pružně reagovali na potřeby občanů a aby byly prostředky do služeb vynakládány efektivněji. Peníze z Evropského sociálního fondu by měly tento cíl pomoci naplnit. (zem)