Dříve to byly dvě samostatné vrchnostenské správy. Od padesátých let fungují jako dvě části jedné samosprávné obce, která leží zhruba pět kilometrů od Jičína. V roce 2014 zde bylo hlášeno sto sedmdesát pět obyvatel. Roste tu podíl mladých lidí, kteří zde staví nové rodinné domy.

VODA A FINANCE

Hubálovští velmi stojí o vybudování vodovodu. Velká část obyvatel tu nemá pitnou vodu, a tak si musí kupovat balenou. Po povodni, která obec postihla před třemi lety, byly některé studny kontaminované. Absence vodovodu přináší místním každodenní problémy. Napjaté vztahy a diskuse o možnostech či ochotě financování se vyhrotily natolik, že Hubálovští stojí o připojení k Jičínu.

S původním návrhem na oddělení Hubálova přišel starosta Tuře Martin Řehák. Zdůvodnil ho ekonomickou situací obce. Názory na jeho záměr se rozcházely. V dubnu místní občané hlasovali o změně katastrálního území. Prostřednictvím anketních lístků vyjádřilo třicet z padesáti oprávněných voličů souhlas s odtržením.

ZMĚNA NA DOHLED

Záměr je vyvěšen, starosta dosud žádnou novou písemnou připomínku k plánované katastrální změně neobdržel.

„Ve středu 7. června na veřejné schůzi schválíme změnu. Připravujeme záležitosti, co požaduje zákon. Do čtrnácti dnů odešleme jičínské radnici dopis, kde shrneme naši nabídku,“ komentuje starosta. „Pokud město Jičín nabídku přijme, pak se 1. leden 2018 jeví jako ideální termín pro změnu,“ uvádí Řehák.

Obyvatelé Hubálova by si tak museli zařídit nové občanské průkazy. Aktualizovaná adresa trvalého bydliště by se pak měla zapsat do uzavřených smluv. Komunální a další poplatky jsou podle slov starosty Řeháka obdobné. Tuř a Jičín by pak museli zajistit přečíslování katastrálních pozemků.