Dokument předpokládá příjmy ve výši zhruba 151,3 milionu korun. Odhadované příjmy jsou zhruba 137,9 milionu, z čehož asi 16,1 milionu představují dotační peníze. Zůstatek z loňského roku činí necelých 13,4 mil. korun. Na této stránce rozpočtu se, tak jako u všech měst, podílí daňové příjmy (101,5 milionu), nedaňové příjmy, tj. hospodaření, vstupné, nájmy apod. (1,65 milionu), kapitálové příjmy, tj. prodej nemovitostí (876 tisíc), a dotace (16,15 milionu).

Co se týče investic, největším „mackem" roku 2014 bude mnohokrát avizovaná rekonstrukce obřadní síně na Gothardu. V rozpočtu je na tuto akci rezervována částka 6,95 milionu korun. Představuje necelou čtvrtinu objemu peněz určených na investice. K těm dalším patří plynofikace Maixnerovy ulice za 2,53 milionu, rekonstrukční práce na koupališti Dachovy za 1,25 milionu a zateplení ZŠ Husova za 1,2 milionu.

V posledním případě jde o dotovanou investici a částka je jen spoluúčastí města. Na studie a přípravy budoucích stavebních akcí město vyhradilo 2,8 milionu korun. Seznam investičních akcí čítá zhruba dva tucty položek, menší investice přijdou v řádu na několik set tisíc. V rezervě zůstává půl druhého milionu korun. Budou utraceny v případě nečekané investice.

Na splácení úvěrů vedení Hořic muselo vyhradit 14 milionů korun.