Měl by být oproti dosavadním zvyklostem schválen ještě letos. Veřejnost o tuto příležitost zájem neprojevila.

Výklad vedl místostarosta Petr Hamáček za spoluúčasti ostatních členů rady.

„Rozpočet v roce 2013 je připraven ve výši 308 620 000 Kč. Do řádného zasedání zastupitelstva a schválení finálního rozpočtu 19. prosince mohou ale nastat ještě nějaké drobné změny," shrnula pro Deník tisková mluvčí města Magdaléna Doležalová. Letos se přitom hospodařilo s rozpočtem ve výši 356 milionů.

Přestože mnozí zastupitelé k návrhu vyjádřili námitky, schůzka probíhala bez emocí, ale jen do doby, dokud se na ni se zpožděním nedostavil zastupitel Miroslav Matějka, představitel zemanovců.

Rozpočet zkritizoval zejména kvůli údajnému nezohlednění úspor městského úřadu, a to tak energicky, až si vysloužil slovní pokárání od některých zastupitelů.