Zastupitelé v červnu neschválili financování akce pro rok 2015 ve výši 19,5 milionu korun a uložili radě města jednat o nových podmínkách smlouvy o odkupu nemovitostí od Českých drah.

Důvodem, proč zastupitelé proces zarazili, byly postupně se zvyšující náklady na přípravu lokality (snesení kolejiště). Testy totiž odhalily vysokou kontaminaci podloží ropnými produkty. Rada s tak rozsáhlou ekologickou zátěží dříve nepočítala..

Zástupci města jednali v červenci o možnosti snížení nákladů města a posunutí termínu pro koupi nemovitostí od Českých drah. Ty souhlasí s posunutím termínu podle požadavků města a chtějí nový znalecký posudek na výši kupní ceny s přihlédnutím k ekologické zátěži lokality. Správa železniční dopravní cesty nechce vkládat své finance do kolejových úprav, ale prý posoudí nutnost všech navrhovaných úprav kolejiště podle vypracovaného projektu. Radnice doufá, že tím by se mohla městu snížit cena těchto úprav.

Jednalo se také o případném ukončení smlouvy, pokud by se tak zastupitelstvo rozhodlo. Všechny strany by usnesení akceptovaly. Rozhodnutí o dalším postupu a koupi nákladového nádraží tak bude zřejmě až na novém zastupitelstvu. Starosta Jiří Liška už v červenci deklaroval, že o osudu nákladového nádraží rozhodnou až nástupci nynější zastupitelské jednadvacítky. Současná dohoda, která zřejmě bude přehodnocena, počítá s odkupem lokality ke konci roku 2015. Do té doby mělo být původně z místa odstraněno kolejiště a drážní zařízení. (md, jir)

Jičínský deník se volebních lídrů zeptal na stěhování autobusového nádraží, s čímž problematika nákladového nádraží souvisí. Výsledek ankety uveřejníme v úterý.