Dostavbu věže samostatnosti, na jejíž základní kámen poklepal v roce 1926 prezident T. G. Masaryk, podpořilo zastupitelstvo kraje a následně také zastupitelé města.

„Záměr má velkou symboliku s ohledem na blížící se výročí vzniku Československé republiky. Technické řešení dostavby plně respektuje původní návrh včetně použitých materiálů a technologií,“ uvedl radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Po dobu tří let se bude Královéhradecký kraj podílet na financování částkou dva miliony korun, stejně tak město Hořice. Odhad rozpočtu je necelých šestnáct milionů korun bez daně. Úkolem vedení města bude najít chybějící finance formou sbírky či prodejem propagačních předmětů. O záštitu a pomoc s financováním požádají Hořice také další instituce a významné osobnosti.

Po téměř sto letech se naplní odkaz významného hořického architekta Františka Blažka. Na dostavbě zbývajících patnácti metrů Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích se bude podílet zdejší Střední průmyslová škola sochařská a kamenická. V roce 2020 se tak bude na horizontu města vznešeně tyčit čtyřicetimetrová dominanta.

„Chceme nejen žákům představit sochařství jako perspektivní obor. V tom vidím další přidanou hodnotu dostavby,“ konstatuje hořický místostarosta a iniciátor záměru Martin Pour. Symbolické poklepání na základní kámen dostavby uctí výročí založení Československé republiky. Královéhradecký kraj převzal nad tímto nadregionálně významným projektem záštitu. Stavební práce, které jsou naplánovány na tři roky, bude doprovázet seriál přednášek a workshopů. „Veřejnost bude mít unikátní příležitost sledovat s námi průběh stavby,“ uvádí místostarosta Martin Pour. 

Masarykova věž samostatnosti