Dostala jsem novou knížku Lázně Bělohrad – Vlastivědná čítanka a horlivě jsem hledala, zda je zde zmínka o Nové Pace. Ve fotografické příloze jsem našla typický pohled na klášter od jihu se střechami domků a korunami stromů na svahu pod klášterním kostelem. V popředí fotky roubenka č.p. 166 na nároží ulic Lomnické a Záhorského.
Jindy jsem čekala na autobusovém nádraží na spoj. Na vývěsní tabuli byla upoutávka na probíhající výstavu Oskara Teimera v Malém sále MKS. Na plakátu byl motiv Nové Paky – klášter s roubenkou č.p. 166. Dole bylo napsáno, že část výtěžku z prodeje bude použita na výstavbu psího útulku. Napadlo mě, že tento domek dělá službu druhým, a přitom by sám potřeboval pomoct.
Vybírala jsem pohlednici Nové Paky pro své známé. Na většině z nich byla majestátně vyhlížející věž klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a pod ní skromně se krčící ona roubenka s mansardovou střechou. Bezpochyby všichni Novopačané cítí, že ten domek patří k jejich městu stejně jako kostel nad ním. A proto jsme již v loňském roce s vedením města hledali cestu nejen pro jeho záchranu, ale i vhodné využití.
Současný majitel Ing. Horák přiznal už v roce 2005, kdy dostal finanční podporu z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na opravu střechy, že nebýt této podpory, do oprav by se nepouštěl. Projekt na jeho sanaci z února 2005 od Milana Birtuse odhalil značné poškození dřevěných částí i zděné soklové části. Záměr aktivnějšího využití půdního prostoru pro bydlení neumožňuje negativní postoj památkářů k prosvětlení půdy okny ve střeše. Nabízenou finanční podporu na sanaci obvodového zdiva v roce 2006 již Ing. Horák odmítl a nabídl svůj dům k prodeji realitní kanceláři. Situace s rozestavěnou kulturní památkou v historické části Podklášteří v Nové Pace byla již vloni řešena ve Výboru pro památkovou péči a bylo jednáno o tom, že regionálně významnou drobnou nemovitost koupí město za cenu zhruba odpovídající nákladům vloženým na opravu od roku 2005 a bude zvoleno vhodné využití, například umístění informačního centra v tomto velmi exponovaném místě nedaleko parkoviště a nejvýznamnější kulturní památky. V krámku, který původně sloužil jako lékárna, se zdá být vhodné umístění například prodejny suvenýrů.
Letošní finanční příspěvek nemohl být přidělen, neboť úředníci nezajistili včas sepsání a odsouhlasení nákupní smlouvy. Též k prohlášení ochranného pásma bývalého kláštera paulánů v Nové Pace pracovníky MÚ nedošlo, ačkoliv jsou podklady od Národního památkového ústavu více než rok zpracovány a hranice pásma byla konzultována a stanovena. Doufejme, že nedojde k dalším demolicím barokních domů v nejstarší části města během diskusí o cestovním ruchu Novopacka mezi našimi úředníky a médii ve Středomoří, a nabyté inspirace z ostrova Lesbos nebudou brzdou při opravě české roubenky č.p. 166 v Záhorského ulici.
A propos, všimli jste si padajících sgrafit z novorenesanční budovy Integrované střední školy na náměstí vedle kostela? Už nám spadla druhá mořská panna!