Haně Drozenové z Jičína vykvetla krásná „černá“ lilie, dívka na fotografii obdivuje orchidej, která udělala radost Marii Linhartové z Valdic. Čtyřiadvacet květů není původní počet, ale pěstitelka jich několik nešťastnou náhodou ulomila. Ani jedna z žen se o floristiku hlouběji nezajímá a dary přírody je překvapily.