Dnes odpovídá v seriálu rok na postu radního novopacký starosta a radní Rudolf Cogan.

1. Co se Vám podařilo za první rok nového volebního období prosadit a uskutečnit z volebního programu Vaší strany?

Vezměme prvních 6 bodů volebního programu Sportovců pro Novou Paku z celkových 15:

1. Vyrovnaný rozpočet i přes propady daňových výnosů se nijak nezadlužujeme, šetříme na provozu, méně investujeme, když už, tak s významným podílem dotace.

2. Obchvat města pracuje se na podkladech pro vydání stavebního povolení, připravují se výkupy, trpělivě se lobbuje.

3. Plavecký bazén jde proti bodu 1., tedy proti vyrovnanému rozpočtu, stavební povolení máme, drobné přípravné stavby jsou již realizovány, teď chce packý poslanec v parlamentu spolu prosadit zvýšení podílu daní, které jdou do města naší velikosti.

4. Opravy a rekonstrukce komunikací pokračuje regenerace sídliště, jinak letos byly jen drobné opravy a rekonstrukce.

5. Malý a efektivní úřad byly sníženy platy úředníků městského úřadu cca o 5 %, byla zrušena městská policie (o sedm pracovníků města méně), byl snížen počet zaměstnanců v Technických službách (o 3 úvazky).

6. Průmyslová zóna přivedena voda, plyn, elektrická energie, zajištěno odkanalizování, objednány dopravní cesty, a ENIKA už staví svou novou provozovnu, stanice technické kontroly je na cestě ke stavebnímu povolení.

2. Kde naopak cítíte nedostatky, co se nedaří?

To bych musel složitě vymýšlet. Máme v cestě občas nějaké překážky, občas přelezeme, občas podlezeme; já nejraději volím silová řešení, co nejde silou, řeším ještě větší silou.

3. Co je Vaší osobní prioritou?

Vytvořit prostor k činnosti úředníkům, pracovníkům městských organizací, členům zastupitelstva, osadním výborům a vůbec občanům. Aby se mohli prosadit, aby mohli pracovat.

4. Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli a ostatními radními?

Je mi velkou ctí byl členem takového zastupitelstva, jaké je v Nové Pace. Občané svou volbou vybrali schopné lidi. Každý dosáhl úspěchu v nějakém oboru, drží slovo a je na ně spolehnutí.

Co se týče rady, tak jsem rád, že se sáhodlouze řeší jen koncepční věci, drobnosti odsýpají. Každý radní má svůj portfej, odpovídá za určitý úsek, a pracují hodně samostatně. A jsem s jejich aktivitou spokojen.

Rada je dle mého názoru ochuzena o dvě strany ČSSD a Volbu pro město, v obou jsou schopní kolegové. Nejlepší by bylo radu zcela zrušit a nechat veškeré rozhodování přímo na zastupitelstvu.

A každý člen zastupitelstva by za něco odpovídal, již nyní je rozsah činnosti nynějších předsedů výborů zastupitelstva značný.

5. Jaké jsou Vaše cíle v tomto volebním období?

Vytvářet prostor pro iniciativu. Nechávat prostor všem stranám, které mají mandát od voličů, k ovlivňování směřování města. A dále poctivě zjišťovat názory občanů Nové Paky a řídit se jimi.