Ta se kvůli neshodám se starostou Radomírem Vališkou, který podle jejího vyjádření neoprávněně zasahuje do kompetencí ředitele školy, vzdala k 31. červenci vedoucího postu.

„Spolupráce se zřizovatelem byla od začátku složitá. Cítím diskriminaci ze strany starosty a zastupitelů," uvedla.

Neshoda mezi ředitelkou a starostou vyvrcholila jednak její výpovědí a pak sepsáním petice, kterou rodiče ve středu večer předali starostovi při veřejné schůzi. Požadují v ní, aby obec nechala ředitelku v klidu pracovat. „Starosta musí respektovat školský zákon a hlavně se držet toho, co se týká spolupráce se zastupiteli a ředitelkou školy. Nesmí zasahovat do kompetencí a rozhodnutí ředitele školy," uvádí se v dokumentu.

Radomír Vališka konstatoval, že zastupitelé do dokončení konkursního řízení na nového ředitele školy stanoví statutárního zástupce. To však „nadzvedlo" současnou ředitelku. „Porušujete školský zákon, statutárního zástupce jsem pověřila já jako ředitelka školy," bránila se.

„Co uděláte, aby u nás ředitelka zůstala?" ozvalo se z řad přítomných. „Já nevím," byla první reakce starosty, který na dotazy obyvatel většinou nereagoval. „Rozbíjíte něco, co funguje. Všichni jsme se školou spokojeni. Jestli paní ředitelka odejde, přeřadíme děti do jiné školy," přitvrzují rozhněvané mámy a tátové. 

Po více jak hodinové slovní přestřelce není jasné, zda zastupitelé chtějí, aby ředitelka odešla nebo zůstala. „Je to fraška, chyby vidím na obou stranách. Pokud se nedokáží dohodnout, tak to nebude fungovat nikdy. Ale chci, aby tady ředitelka zůstala," uvádí další z rodičů.

„Pan starosta udělá všechno, aby to nebylo na něm, ale on hází paní ředitelce klacky pod nohy. S ní se nechá domluvit, se starostou to prostě nejde. Já mám ve škole děti a chci, aby fungovala," konstatuje Veronika Štolovská, iniciátorka petice.

„Ego obou, ředitelky i starosty, je tak velké, že se nedomluví," míní zastupitel Antoš. Ředitelka upozorňuje, že s vedením se vleče spor už čtyři roky. Nyní už nemá sílu šikaně ze strany starosty čelit. „Já vás respektuji a respektuji i petici," tvrdí Vališka.

Zastupitel Ladislav Petrtýl se přidává na stranu ředitelky, která má jeho plnou podporu a zároveň rezignuje na místo zastupitele. „Stojím za paní ředitelkou, k odchodu ze zastupitelstva mám osobní důvody," zdůvodňuje svoji krok.

Hlavu na špalek

Po více jak dvouhodinové diskuzi nakonec ředitelka sama navrhla zastupitelům řešení. „Pokud se mnou budete spolupracovat, výpověď stáhnu."
Jak říká, sama si dala dobrovolně hlavu na špalek. Starosta slíbil, že právně vyřeší stažení výpovědi, přesněji řečeno její storno.„Tak vám děkuji, doufám, že jsem tady ohledně této záležitosti naposledy," končí setkání Iveta Krejčí.

„Jsem i nejsem spokojená, starosta se otevřeně nevyjádřil. Na druhou stranu jsem ráda, že jsme se domluvili na právních krocích, aby ředitelka neodešla," říká Lenka Burčáková.

Vyjádření starosty

„Všechno jde srovnat, dnes ale nevidím východisko, i když existuje. Já jsem výpověď nedal, dala ji paní ředitelka a já to nyní neumím vyřešit. Musím se zeptat právníka," odpověděl Radomír Vališka na dotaz, jak bude v celé záležitosti postupovat.

Na otázku, zda bude schopen s ředitelkou seriozně jednat a nebo určí kontaktní osobu, jak mu bylo navrženo, odvětil:

„Samozřejmě, v případě, že nebude spor. Pokud ano, musíme svolat zastupitele. Myslím, že komunikace mezi námi je možná," tvrdil po skončení schůze. „Atmosféru ve škole vnímám jako nepříjemnou. Spor se táhne už čtvrtým rokem, od začátku svého nástupu pociťuji stres a tlak. Paní ředitelku máme všichni velmi rádi a chceme, aby u nás zůstala," vyjádřila se za sbor pedagogů Lucie Míšková.  

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané Dětenic a blízkého okolí, prostřednictvím této petice žádáme, aby starosta respektoval § 166 Zák. č 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

1. Ředitel je zaměstnancem dané právnické osoby, nikoliv zřizovatele, proto zřizovatel nemůže řediteli zasahovat (vstupovat) do práce ředitele – jmenovat a odvolat ředitele (§166 – školský zák.)

2. Zaměstnavatel ředitele školy není zřizovatel, ale právnická osoba, již je ředitel statutárním orgánem.

3. Zřizovatel nemá žádnou zákonnou kompetenci nařizovat řediteli příspěvkové org. (PO), že musí být v PO zástupce statutárního org. To lze zajistit podle §124 odst.2 písm. a), určením zástupce statutárního orgánu nebo podle §124 odst.2 písm.b) dohodou se zaměstnancem školy.
• Nesmí zasahovat do pracovně-právních vztahů ve škole (např. školní jídelna pí. Karlová, doporučení zřizovatele propustit zaměstnance)

Závěr:
Nechat v klidu pracovat ředitelku školy. Starosta musí respektovat školský zákon a hlavně se držet toho, co se týká spolupráce se zastupiteli a starostou obce.
Zákon č. 561/2004 – školský zákon

NEZASAHOVAT DO KOMPETENCÍ A ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY.

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Jméno a příjmení, adresa bydliště

Štolovská Veronika, Dětenice 27, 507 24 Libáň
Urbánková Lenka, Pševes 39, 507 32 Kopidlno
Tučková Lenka, Tyršova 374, 507 32 Kopidlno
Míšková Lucie, U Kasáren 1380, 293 01 Mladá Boleslav
Najmanová Květoslava, Brodek 92, 507 24 Libáň
Jozífková Iveta, Osenice 70, 50724 Libáň
Horáčková Jana, Tyršova 240, 506 01 Jičín