Znakování v České republice používá již několik tisíc rodičů slyšících dětí. Tento způsob komunikace umožňuje dětem překlenout dobu, kdy rodičům rozumí a chtějí komunikovat, ale fyzicky nejsou připravené na to, dané slovo vyslovit. Díky znakům dokážou vyjádřit své potřeby, pocity i to, co je zaujalo a o čem si chtějí povídat. Zažívají tedy úspěchy v komunikaci již v raném věku a to je motivuje k rychlejšímu rozvoji řeči.

„Učení znaků podporuje rozvoj komunikace i kognitivní vývoj dítěte. Studie ukázaly, že děti používající znakování Baby Signs, v průměru začínají dříve mluvit, častěji navazují komunikaci s rodiči a přínosy znakování v batolecím věku u dětí zůstavají i do budoucna. Ve školních letech bylo u děti, které v dětství používaly znakování naměřeno vyšší IQ než u neznakujících vrstevníků.“, říká Michaela Tilton, výhradní zástupce programu Baby Signs pro Českou republiku a dodává, že znakování je mimojiné i součástí výuky anglického jazyka GoKids English pro děti od 6 měsíců a pomáhá ve výchově bilingvních dětí.

Akce Znakujeme v parku se koná 13. června i v Jičíně , Polici nad Metují, v Trutnově i Turnově. “V parcích budou návštěvníky programem provázet lektorky znakování. Na 6 stanovištích se rodiče i děti pomocí aktivit, inspirovaných Montessori pedagogikou, naučí šest znaků. Takových, které jim pomohou v komunikaci při každodenní procházce.” říká Lucie Tichá, lektorka s mezinárodní certifikací programu Baby Signs a pokračuje “Dvouhodinovým programem bude děti doprovázet medvídek Beebo a já se už teď těším, jak si to s dětmi i rodiči užijeme.”

Při této příležitosti byla vydána knížka s názvem Znakujeme v parku, která je určena pro děti už od 6 měsíců. Rodiče se na akci mohou registrovat na www.babysigns.cz.

Martin Vágenknecht napsal knihu o historii řemesel v Mlázovicích.
Mlázovice křtily knihu řemesel

O programu Baby Signs:
Děti nám toho chtějí spoustu říct, i když ještě neumí mluvit. S programem Baby Signs dokážou batolata i miminka vyjádřit, co je zajímá, co potřebují i jak se cítí. Výzkum prokázal, že používání programu Baby Signs podporuje rychlejší rozvoj řeči, snižuje frustraci dětí, obohacuje vztah mezi dětmi a rodiči a dává výrazný impuls k intelektuálnímu rozvoji dětí. Program byl vytvořen na základě dlouholetého výzkumu profesorek vývojové psychologie a autorek tří bestsellerů pro rodiče Lindy Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. a v České republice byl poprvé představen v lednu 2008.