Pod dokument se podepsalo 47 rodičů v novopacké Základní škole Komenského; šedesátka podpisů se sešla ve Staré Pace. Podle stěžovatelů měly děti, ohrožené nakažlivou nemocí, zůstat v domácí péči, čímž by se účinně eliminoval možný přenos nákazy.

„Dvanáctého září onemocněly dvě děti z druhé třídy a následně škola obdržela informaci od vedoucího protiepidemického oddělení MUDr. Ulmana, jak dále postupovat. Okamžitě jsme poskytli veškerou součinnost a rozšířili vaše opatření o další, podle našeho názoru nezbytné kroky: zákaz hromadných akcí, omezení veškerých mimoškolních aktivit, zastavení mezinárodní spolupráce. Okamžitě jsme se stali terčem otázek rodičů, co se vlastně děje. Opravdu byli všichni rozhořčeni, nedostalo se jim z vaší strany potřebných informací. Ty získávali prostřednictvím školy, což někteří neakceptovali," vytýkají petenti zdravotníkům.

„Z pohledu rodičů, ale i z pohledu vedení školy a jejich zaměstnanců jste podcenili počáteční fázi inkubační doby. Dobře přece víte, co se děje v Brně. Kdyby totiž oněch pět žáků nenastoupilo 1. září do školy, celý, tento možná nekončící kolotoč, vůbec nemusel vzniknout. Je směšné, dostávají-li zákonní zástupci žáků a naše paní učitelky, které přišly s dětmi do kontaktu, od vašeho úřadu ROZHODNUTÍ zdůvodněná příslušnými paragrafy, která je v podstatě omezují na jejich právech, a přitom mohou klidně chodit do práce, kde se denně potkávají s dvě stě žáky a se svými kolegy a rodiči, pak je zde něco špatně," píše se v petici, jejíž celé znění najdete na webu Jičínského deníku.

Chod školy je podle ředitele školy Pavla Antoše stále výrazně paralyzován, zatím zde nefungují žádné kroužky, děti se nesmí účastnit veřejných vystoupení, exkurzí. Karantena, které se dalo podle ředitele předejít, by měla ve škole skončit 31. října.

„Pokud nám nepřijde od krajských hygieniků vyjádření, přepošleme dopis na ministerstvo zdravotnictví," netají se svými záměry ředitel Antoš.

NÁKAZA Z TÁBORA
Děti se nakazily žloutenkou na letním skautském táboře v Nemojově, z pěti staropackých školáků onemocněli dva, další nakažení jsou z novopacké školy a packého gymnázia. Skautského tábora se zúčastnilo 29 dětí, z nichž většina nastoupila s vědomím hygieniků do školských zařízení. V současné době je podchyceno sedm nemocných žloutenkou typu A.

Kompletní text stížnosti

Vážený pan ředitel
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19, pošt. schr. 9
501 01 Hradec Králové

• •

Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás jménem svým, jménem učitelského sboru a zvláště jménem rodičů žáků, kteří se dostali do významného kontaktu s infekční žloutenkou typu A, a jsou tak podezřelí z možné nákazy.

První zprávu o případu možné nákazy našich pěti žáků, kteří se zúčastnili skautského tábora v Nemojově, jsme obdrželi od jedné z maminek dne 23. 8. 2016 a předpokládali jsme, že u tak závažného onemocnění (všichni máme, i když velmi kusé, informace o ohnisku nákazy v Brně) rozhodnete o jejich karanténě (to slovo se zřejmě dnes neužívá). Jaké však bylo naše překvapení, že děti mohly klidně do školy při dodržování základních hygienických pravidel, se kterými byli z Vaší strany jejich rodiče seznámeni. Dne 29. 8. 2016 jsem od Vás obdržel dopis, kde doporučujete protiepidemická opatření v souvislosti s tím, že tito žáci nastoupili do naší školy. Tato opatření jsme ihned realizovali včetně upozornění rodičů. Dne 5. 9. 2016 byli ve škole Vaši spolupracovníci MUDr. Hrubý a Bc. Morávková na kontrole (Č. j. KHSHK 26292/206/HDM.JC/Hr), ze které vyplynulo, že všechna opatření dodržujeme a vše je v pořádku.

Dne 12. 9. 2016 onemocněly dvě děti z druhé třídy a následně škola obdržela informaci od vedoucího protiepidemického oddělení MUDr. Ulmana, jak dále postupovat. Okamžitě jsme poskytli veškerou součinnost. Zakoupili jsme desinfekční prostředky, vyčlenili toalety atd. Vypracovali jsme seznamy všech příslušných žáků i dospělých osob (vyučujících, uklízeček) a rozšířili Vaše opatření o další, dle našeho názoru nezbytné kroky: zákaz hromadných akcí, omezení veškerých mimoškolních aktivit, zastavení mezinárodní spolupráce atd. Okamžitě jsme se stali terčem otázek rodičů, co se vlastně děje. Opravdu byli všichni rozhořčeni, nedostalo se jim z Vaší strany potřebných informací. Ty získávali prostřednictvím školy, což někteří neakceptovali. Proto jsme veškerá Vaše i naše opatření vyvěsili na úředních deskách školy i na našich webových stránkách. Zároveň jsem informoval zřizovatele. Ozval se i jičínský tisk, kterému jsem poskytl základní informace s ohledem na zabránění šíření možné paniky. A nyní se dostávám k podstatě tohoto dopisu:

Z pohledu rodičů, ale i z pohledu vedení školy a jejich zaměstnanců jste podcenili počáteční fázi inkubační doby (zřejmě jsem neužil správného názvu). Dobře přece víte, co se děje v Brně. Kdyby totiž oněch pět žáků nenastoupilo 1. 9. 2016 do školy, celý tento možná nekončící kolotoč vůbec nemusel vzniknout. Je směšné, dostávají-li zákonní zástupci žáků a naše paní učitelky, které přišly s dětmi do kontaktu, od Vašeho úřadu ROZHODNUTÍ zdůvodněná příslušnými paragrafy, které je v podstatě omezují na jejich právech, a přitom mohou klidně chodit do práce, kde se denně potkávají s 200 žáky a se svými kolegy a rodiči, pak je zde něco špatně. Vím, že mi odpovíte v tom smyslu, že se řídíte příslušnými předpisy vydanými MZ a zákony této země a z Vaší strany v žádném případě nemohlo dojít k pochybení. To je jistě možné. Ale nějak jste zapomněli, že se z celého tohoto systému nějak vytratil člověk, a především to, co má pro něho tu nejvyšší cenu – jeho zdraví. Chápu, že nechat v domácí péči oněch pět „podezřelých" žáků by přineslo jistou finanční zátěž: kdo zaplatí ošetřování, jak budou reagovat zaměstnavatelé rodičů? Již jsme si zvykli, že v této zemi jsou peníze až na prvním místě. Však také první starostí lékařů, kteří odebírali našim paním učitelkám krev, bylo, kdo to zaplatí. Upřímně řečeno nám ve škole to je jedno, kdo by to zaplatil. Vaší povinností bylo udělat vše, dokud se nemoc nerozjela, a to jste z našeho pohledu neudělali. Co budete dělat dál, když onemocní další dítě? Prodloužíte nám tuto radost o dalších 50 dní? Co když onemocní některá z učitelek? Bude to bráno jako pracovní úraz či nemoc z povolání? Kdo to zaplatí potom?

Dopředu odhadneme Vaši reakci. Nikdo za nic nemůže, máme přece jedny z nejlepších hygienických norem v EU, vše se dělo podle zákona a instrukcí z ministerstva zdravotnictví. A občan je povinen se podřídit Vašim rozhodnutím, která mají jasnou a nezpochybnitelnou oporu v zákonech. Takže, aby to nebylo tak zcela jasné, připojuji k tomuto dopisu seznam signatářů, kteří vyjadřují souhlas s tímto textem. Tento dopis včetně podpisových archů předáváme k dispozici regionálnímu tisku.
S pozdravem

Mgr. Pavel Antoš
ředitel školy

Příloha:
Jmenný seznam signatářů dopisu.