Zahrnuje průřez autorovou tvorbou posledních čtyř let, jejímž ústředním motivem je krajina. Nikoliv romantická a idylická, ale taková, jak k ní přistupuje a přetváří ji současný člověk.

Umělcovu práci přiblížila kurátorka Kateřina Lenzová: „ Na plátno vrhá beton a vylívá barvu, rozmáchlými tahy vytváří plastické struktury, kterými do obrazu vnáší hmotu a tíži staveb. Podobný přístup je patrný i na jeho pozdějších litých obrazech a až lyricky abstraktních malbách, ve kterých již neuctívá stroje a architekturu, zato dává prostor divákovi pro vlastní interpretaci“.

Součástí vernisáže bylo autorské čtení poezie Martina Šindeláře, o hudební doprovod se postaral Lukáš Rejmont.

Matouškova výstava zahrnuje i dva doprovodné programy. První, Dočasný atelier, se uskutečnil ve čtvrtek a v pátek před vernisáží a autor zde před zraky zájemců dokončil ústřední obraz expozice. Na 9. až 12. října je připraven Malířský workshop na téma abstraktní krajina/ kompozice, určený dětem, studentům i zájemcům z řad veřejnosti, na který je třeba se přihlásit předem.

Matouškovy obrazy budou v galerii k vidění až do 31. října.