VYBRAT REGION
Zavřít mapu

650. výročí obce Robousy, která je nyní součástí Jičína

ROBOUSY - Obec leží asi 3 km východně od Jičína. Přinášíme vám její historii.

11.9.2007
SDÍLEJ:

Historické pohlednice Robous.Foto: Archiv obce

Název Robousy (staročesky Rébusy) je odvozen ze slova „rob“, což bylo označení pro nevolníka, sluhu, v podstatě tedy poddaného, takže Robousy byly ves obývaná poddanými lidmi, která patřila tomu kterému majiteli panství. (Podobné je to s obcí Robčice na severním Plzeňsku, lišící se pouze jinou nářeční koncovkou.)
Robousy mají dosti starý původ, patřily kdysi vladykům. Ve starých záznamech z roku 1357 je připomínán jakýsi Bohuněk Líčeň, vladyka z Robús. V roce 1380 je pak uveden „Joh. Pleb. Robuss“, znamenající, že Jan byl plebánem Robouským (neboť Robousy a Zebín byly kdysi plebániemi, což byly církevní správní obvody, v nichž byl ustanoven kněz, zvaný plebán, pečující o věřící), v roce 1490 pak zapsáno „Robúsy“. V roce 1542 zapsán „hrad Kumburgk a ves Robausy“, v roce 1608 „hrad Kubrugk, dvůr Robauský a tvrz Radim“ (viz. kniha Ant. Profouse: Místní jména v Čechách). Z toho vyplývá, že Robousy patřily od roku 1542 pod panství Kumbruk (jehož sídlem byl stejnojmenný hrad 9 km severovýchodně od Jičína). Majiteli tohoto panství byli nejprve Markvartici z rodu Vamberků (14. stol), pak Trčkové z Lípy (15. a 16. stol.), krátce Smiřičtí (1607 – 1620), pak Albrecht z Valdštejna (1622 – 1634) a nakonec Trautmansdorfové (což byla šlechta pocházející z rakouského Štýrska, která po Bílé hoře získala v Čechách dosti levně různé konfiskované statky za služby císaři, zvláště za pomoc při odhalení zrady Albrechta z Valdštejna).

Rychtářský úřad

Obec Robousy měla kdysi významné postavení, neboť zde existovala rychta (což byl úřad, ustanovený vrchností ke správě poddanských obcí). V roce 1635 spadaly pod Moravčice, ale i vzdálenější obce jako Kbelnice, Dílce, Podůlší a Zámezí (nacházející se severně od Jičína). V čele rychty stál rychtář, jmenovaný vrchností, který býval částečně osvobozen od roboty a někdy provozoval i některou živnost, např. krčmu, pekařství, řeznictví apod. Zodpovídal za chod obce, vodil poddané na robotu, rekruty k odvodu, snoubence na vrchnostenskou kancelář, sepisoval smlouvy, sbíral desátky na faru, vyřizoval drobné spory sousedské a měl na starosti věci konskripční (tj. soupisy obyvatel a majetku) a dodávky pro vojsko. Funkce rychtářů byla zrušena v roce 1848, současně se zrušením roboty.
Namísto rychtářů byli pak do čela obce postaveni starostové (zpočátku zvaní „představení obce“), kteří byli voleni obyvateli obce.
Funkce starostů v obci pokračovala i po 1. světové válce a po roku 1945 se o chod obce staral místní národní výbor až do roku 1976, kdy byly Robousy přičleněny k Jičínu. Dnes je obec spravována městským zastupitelstvem v Jičíně, jehož jedním členem je i zastupitel zvolený obyvateli Robous. Při sčítání lidu v roce 1921 bylo v Robousích napočteno celkem 613 obyvatel a 95 domů. Dnes se počet obyvatel snížil, ale vzrostl počet domů.

Dolní Robousy

Nejstarší část Robous, zvaná „Dolení“ Robousy (tzn. Dolní), je rozložena po obou stranách silnice ke Kacákově Lhotě, podél potoka Trnávky. Novější část Robous, zvaná „Hoření“ Robousy (tzn. Horní), je rozložena po obou stranách původní „císařské“ silnice, směřující od Jičína k Hradci Králové a k Hořicím, vystavěné v letech 1815 – 1817. Ve východní části Robous, na návrší, stojí kostel Nalezení sv. Kříže ze 16. století, kolem něho je hřbitov. Tento kostel byl kostelem filiálním, kde se určitou dobu vedly i matriční knihy, jinak spadal do působnosti děkanství při chrámu sv. Jakuba Většího v Jičíně (nacházejícího se u známé Valdické brány). Ke kostelu v Robousích patřilo poměrně velké zádušní hospodářství, které bylo vytvořeno z darů a odkazů věřících obyvatel obce ve prospěch kostela za účelem spásy duše dárce. Zádušní pole v roce 1678 činilo 73 korců (asi 22 hektarů) a obdělávalo je 13 pachtýřů z řad obyvatel Robous a Moravčic, kteří byli povinni odevzdat každý třetí mandel ze sklizně do zádušní stodoly. K záduší patřil i sad a les u kostela ležící. (Dnes je toto hospodářství, zejména velká stodola, stáje a pozemky bývalých zádušních zahrad využíváno Jezdeckým klubem Robousy, který tam chová závodní koně pro kočárové a překážkové závody.)

Stará fara

Původní stará fara (stojící vedle kostela) byla od doby po skončení třicetileté války využívána i pro školní účely. Proto bylo dlouhou dobu usilováno o výstavbu nové fary. Důvodem bylo dojíždění kněze z Jičína, k jehož převážení do Robous k výkonu jeho církevních povinností byli sedláci ze všech přifařených obcí (tj. Robou, Moravčic, Dvorců, Kacákovy Lhoty a Náchodska) povinni poskytovat ve stanoveném pořadí povoz s koněm. Ačkoliv stavba nové fary v Robousích narážela na nesouhlas Jičínského děkanství, byla nová fara v Robousích přesto v roce 1900 vystavěna (před kostelem, kde dříve stála dřevěná zvonice).
Později se ale veškerá farní agenda pro Robousy začala postupně přesouvat do Jičína a fara zůstávala neobsazena a její budova začala chátrat. Proto ji před několika lety převzala státní správa a s nákladem 12 milionů Kč ji zrekonstruovala na archivní depozitář (s nezbytnou klimatizací, udržující stabilní teplotu a vlhkost) pro potřeby archivu muzea.

Školství

Pro školní účely byla v Robousích od roku 1664 využívána původní stará fara, která stála vedle kostela, a to po dobu více než 200 let. Náklady na školu byly tehdy hrazeny ze zádušních účtů (o školy se totiž starala církev již od dob před třicetiletou válkou). Prvním zaznamenaným učitelem v Robousích v letech 1654 – 1664 byl Mikuláš Curych, rektor Roubouský (rektor tehdy zastával funkci řídícího učitele a zároveň i správce kostelního kůru).

Ničivý požár

V roce 1797 zasáhl školu ničivý požár, když při velké bouřce 25.7. sjel blesk do doškové střechy nedalekého zádušního chléva, od níž chytla zádušní stodola a pak i budova školy. Ve vichřici nemohl nikdo přijít na pomoc a starý učitel Ignác Franc s manželkou se jen stěží zachránili. Škola byla opravena v letech 1798 – 1799, přičemž náklady byly hrazeny tak, že vrchnost dodala stavivo, patron (tj. záduší) zaplatil za řemeslnické práce a obec přispěla ruční a tažní robotou. Po dalších 90 letech, kdy školní budova znovu zestárla, rozhodli se v roce 1884 občané z Robous (a „při〜školených“ obcí Moravčic, Řehče, Dvorců), že dají postavit školu novou. Stavba nové školy v Robousích byla v květnu 1885 svěřena staviteli Václavu Soukupovi z Turnova a inženýru Františku Machytkovi z Turnova. Ti dokázali za 18 týdnů starou školní budovu zbourat a na jejím místě vystavit novou jednopatrovou budovu školy. Po dobu stavby školy se školní mládež učila v místnosti hostince v domě č. 33 v „Hořeních Robousích“. Nová škola byla otevřena 28. září 1885 a po posvěcení děkanem P. Jos. Šturmou z Jičína slavnostně odevzdána svému účelu.
Podobně jako i v jiných obcích byla důležitým místem v Robousích krčma čili hospoda. Byla postavena uprostřed obce a dostala domovní číslo 33 (po změněné podobě tam stojí dosud). Byla to od starodávna „krčma výsadní“ čili svobodná, patřící vrchnosti. Zde se obyvatelé často scházeli a řešili různé problémy, přechodně byla využívána i jako školní třída. Zastavovali se u ní formani projíždějící po „císařské“ silnici z Jičína do Hradce Králové. Historie staré hospody v Robousích (v domě č. 33) je ve starých purkrechtních knihách zaznamenána od roku 1576, kdy jejím nájemcem byl šenkýř Obrátil a po něm jeho manželka Kateřina „Obrátilka“ (jak se nářečně manželky po svých mužích tehdy označovaly), která byla sestrou Václava Kováře, tehdejšího obecního radního.
Obyvatelé v Robousích mívali dříve dosti početné rodiny se spoustou dětí, z nichž však mnohé umíraly v dětském věku ( až 50 % úmrtnost). Někteří synové odcházeli za prací „do světa“ jako vandrovní tovaryši, mnohé odvedla vojenská služba, z níž se do rodné vsi už nevrátili (buď padli nebo našli uplatnění jinde).

Spolky

V Robousích byly také různé spolky a sdružení (vznikly koncem 19. a zač. 20. století). Šlo například o Hasičský sbor, založený v roce 1887 (velitelem byl Josef Franc, šafář ve dvoře Robouském), dále spolek divadelních ochotníků „Libuše“, založený v roce 1896 (předsedou byl Frant. Šolc, obuvník, divadelní představení organizoval František Bureš, učitel).
Dále tu byla „Lidová knihovna“, zřízená v roce 1898, kterou v roce 1919 převzala obec, od roku 1912 pak byla Kampelička, spořitelní a záložní spolek (v roce 1922 měla 111 členů), od roku 1912 tu byla tělocvičná jednota Sokol (v roce 1922 měla už 66 členů, starostou byl Alois Smolík, obuvník) aj.

Ztráta samostatnosti

Do roku 1975 byly Robousy samostatnou obcí. 1. ledna 1976 se staly součástí města Jičína. Součástí obce Robousy byly od roku 1961 do 31. prosince 1975 též Dvorce, které předtím patřily do Studeňan. Součástí obce Robousy byly od roku 1869 do roku 1910 též Moravčice, které od roku 1921 do roku 1950 byly samostatnou obcí.
Od roku 1951 do roku 1975 se opět staly součástí obce Robousy. Součástí obce Robousy byla od roku 1869 do roku 1921 též Řeheč. Od roku 1961 se stala částí obce Libice, se kterou byla připojena k Jičínu, a od 24. listopadu 1990 se stala opět součástí Úlibic.

11.9.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Mechanik opravář, 16 000 Kč

Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení OPRAVÁŘ/KA STAVEBNÍCH STROJŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OPRAVÁŘ/KA STAVEBNÍCH STROJŮ - pracoviště Jičín., V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: jakub.skrivanek@tiscali.cz, nebo volejte na tel.: 776 639 776 p. Skřivánek., Náplň práce: oprava a údržba stavebních strojů., Požadujeme: vyučení v oboru. , Nabízíme: po zapracování a dle výsledků práce možné odměny a navýšení platu.. Pracoviště: Stavební stroje jičín s.r.o., Konecchlumského, č.p. 1113, 506 01 Jičín 1. Informace: Jiří Skřivánek, +420 776 639 776.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 25 000 Kč

Ostatní všeobecné sestry se specializací Neurologická sestra do ambulance ONJC a.s.. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Přijmeme: Sestru na do ambulance neurologické odd. Jičín, , Písemné žádosti s profesním životopisem posílejte na personální oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s., se sídlem Bolzanova 512, 506 01 Jičín, nebo email personal@nemjc.cz, , Nabízíme: , - jednosměnný provoz,, - práci na akreditovaném pracovišti,, - adekvátní pracovní a platové podmínky,, - pracovní poměr na dobu neurčitou,, - plný nebo částečný úvazek dle dohody,, - týden dovolené navíc,, - podporu profesního růstu, vzdělávání,, - možnost ubytování,, - dotované stravování,, - velice výhodné benefitní tarify pro zaměstnance a jejich rodiny,, - až 2.000,- ročně na sport, kulturu apod., - příspěvek na důchodové nebo životní pojištění až 600,- Kč/měs.,, - možnost mimořádných odměn., , Požadavky:, - odpovídající vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb.,, - zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Pracoviště: Oblastní nemocnice jičín a.s. - interní odd., Bolzanova, č.p. 512, 506 01 Jičín 1. Informace: , .

Informační technologie - Informační technologie Správce webu 85 Kč

Správci webu REFERENT/-KA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 85 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/-KA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ - pracoviště Jičín., V případě zájmu zasílejte žitovopisy na e-mail: michal.paciorek@generali.com, Pro nový projekt podpory obchodní služby hledáme třeba právě Vás. , Máte volných pár hodin denně a přístup k počítači, tabletu nebo telefonu? Vyznáte se v sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter apod.), není Vám cizí Excel a sledujete aktuální trendy? Pak jste to Vy, kdo nám může pomoc., Náplní práce bude především podpora obchodu, práce s kontakty, vyhledávání informací na sociálních sítích., Více na osobním pohovoru. Tato brigáda bude na dobu určitou - po dobu trvání projektu. Vhodné i pro absolventy.. Pracoviště: Ing. petr byrtus - pracoviště jičín, Denisova, č.p. 504, 506 01 Jičín 1. Informace: Michal Paciorek, .

Věda a výzkum - Věda a výzkum Výzkumný a vědecký pracovník 25 000 Kč

Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech TECHNIK/-ČKA 3D MĚŘENÍ. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TECHNIK/-ČKA 3D MĚŘENÍ, Náplň práce:, • obsluha souřadnicového měřícího stroje (SMS) s využitím stávajících měřicích programů, • samostatná příprava programů a jejich správa, • analýza výsledků měření, vyhodnocování korekcí pro CNC obráběcí stroje, přímá interakce s procesem obrábění, • kontrola obrobků ručními měřidly, výpomoc s obsluhou dalších měřicích zařízení, Požadujeme:, • SŠ / VŠ vzdělání v oboru strojírenství, případně v jiném technickém směru, • orientace v technické dokumentaci a CAD systémech, • zájem o techniku, obráběcí a měřicí stroje, • chuť vzdělávat se a zdokonalovat se, chuť pracovat a řešit problémy, • manuální zručnost, chuť zdokonalovat a optimalizovat procesy, aktivní přístup, Uvítali bychom, ale není podmínkou:, • zkušenosti s obsluhou a programováním SMS (SW Calypso), • znalost CAD/CAM systémů a metrologie, přehled o technologiích CNC obrábění, Nabízíme:, • práci na 1 směnu v malém kolektivu s dobrými mezilidskými vztahy, čisté pracovní prostředí, kompletní zaškolení, trvalou podporu a pomoc při řešení úkolů , • špičkové technické vybavení, velmi pestrou pracovní náplň v rámci vývoje procesů obrábění a prototypové výroby, • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nástup možný ihned nebo dle dohody, • pomoc s ubytováním, • systém benefitů a odměn. Pracoviště: Sqs vláknová optika a.s. [1], Komenského, č.p. 304, 509 01 Nová Paka. Informace: personal@sqs-fiber.cz, +420 493 765 381.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Z důvěřivce vylákal přes sto tisíc korun

Bohuslav Sobotka.
10

Bohuslav Sobotka končí v politice: Je na čase jít v profesním životě dál

AKTUALIZOVÁNO

Výbuch v chemičce zabil šest lidí. Ránu slyšeli v širokém okolí

/FOTOGALERIE, VIDEO SLEDOVALI JSME ON-LINE/ Při dnešním výbuchu v areálu chemičky Unipetrol v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku zemřelo šest lidí, další dva zranění byli transportováni do nemocnice, jeden z nich letecky. Lidem v okolí chemičky žádné nebezpečí nehrozí.

Tragických úmrtí dětí ubývá. Čísla však varují

Královéhradecko - Smutný trend se rok od roku lepší. Přesto i na Hradecku umírají desítky dětí ročně.

Robot Čenda vtáhne zájemce do nové hry Čertova mřížka

Český ráj - Dominanta Českého ráje získala průvodce po šifrovaných stezkách. Trosky mají tahák na novou turistickou sezonu.

Tresty pro důchodce-únosce a dopadení lupiče-cyklisty: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve středu 21. března 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT