Vjezd za kruhovou křižovatkou směr Robousy bude od 1. července do 31. srpna uzavřen. Průjezd bude umožněn pouze autobusům. Objízdná trasa navede řidiče přes Popovice, Popovičky a dolní Robousy.

Libosad v Jičíně - Sedličkách s poustevníkem.
Do poustevny v Libosadu se nastěhuje nový poustevník

Na uzavřené komunikaci bude probíhat výstavba nové kruhové křižovatky a podchodu pro chodce, a to v rámci stavby nové části obchvatu Jičína (II/286).

Uzavírka nijak neomezí provoz na kruhové křižovatce u Robous (na konci ulice Hradecká).