1) Oprava železničního přejezdu v km 37,191 bude provedena za úplné uzavírky komunikace III/ 27935 v Sobotce u koupaliště.

Železniční přejezd bude uzavřený 21.7. 2012 od 8.00 do 23. 7. 2012 do 18 00 hodin.

Železniční přejezd bude po uvedenou dobu opravy úplně neprůjezdný  pro veškerou dopravu

Trasa objížďky – obousměrně:
bude vedena po silnicích III. třídy č. 27930, 27926, 2812 a 27935 a po silnici II. třídy č. 281 – tedy ze Sobotky do Libošovic, případně na hrad Kost,  je třeba jet ze Sobotky do Mladějova a do Libošovic, dále případně na hrad Kost,
v opačném směru z hradu Kost do Sobotky přes Libošovice, z Libošovic do Sobotky na Mladějov a pak do Sobotky.

2) Oprava železničního přejezdu v km 40,281 bude provedena za úplné uzavírky komunikace III/ 2811 do Kdanic (Novy).

Železniční přejezd bude uzavřený 21.7. 2012 od 8.00 do 23. 7. 2012 do 18 00 hodin.

Železniční přejezd bude po uvedenou dobu opravy úplně neprůjezdný pro veškerou dopravu.

Trasa objížďky – obousměrně:
bude vedena po silnicích III. třídy č. 2811 a 27932 a po silnici II. třídy č. 279 a 281 – tedy ze Sobotky do Kdanic a Trní přes Dolní Bousov do Trní a Kdanic, v opačném směru z Kdanic a Trní do Sobotky přes Dolní Bousov.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení a aktuální dopravní situaci.

Eliška Homolová, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace