Důvodem je rekonstrukce silnice. Objízdná trasa povede pro osobní a autobusovou dopravu obousměrně přes Šárovcovu Lhotu, Svatojánský Újezd a Lázně Bělohrad. Délka trasy je okolo osmi a půl kilometrů. Vozidla nad tři a půl tuny musí počítat se zajížďkou odhadem třicet jedna kilometrů. Z důvodu úplné uzavírky silnice II/501 v Lázních Bělohrad Dolní Nové Vsi od

13. března do 30. června bude omezen provoz také na linkách IREDO. Po dobu uzavírky pojedou spoje těchto linek mezi zastávkami Lázně Bělohrad,nám. a Šárovcova Lhota, Tikov, rozc.Hamry po objízdné trase Lázně Bělohrad Svatojanský Újezd Šárovcova Lhota Hamry. Z tohoto důvodu nebudou obsluhované zastávky Dolní Nová Ves a Dolní Nová Ves, ALUCON. Náhradní zastávka je Lázně Bělohrad, náměstí. Objížďka prodlužuje jízdní doby spojů, takže dochází k časovým úpravám.