Velmi dobře prosperoval státní podnik Silniční stroje a zařízení (SSaZ), firma, která zásobovala silniční technikou celé Československo. Postupně se rozpadla na několik společností, měnila svůj název až nakonec jako Silniční technika, a.s. , zanikla v roce 2012 fúzí se společností KOBIT.

Dříve rozsáhlý areál ZPA, vyrábějící měřicí a regulační techniku, nabízel práci více než tisícovce lidí. Dnes je tu jen zlomek výroby a většina z hal zeje prázdnotou. Podobný osud stihl i věhlasnou továrnu Velveta.

Po revoluci skončil v likvidaci státní podnik Rozvoj Nová Paka. Rozsah produkce byl značný, soustředil se na výrobu a opravy průmyslových řemenů a výrobků z kůže, výrobu umělých květin, prádla a konfekce, stanů a sportovní konfekce, nápojových výrobků a nezapomenutelných souprav ze skla a hliníku. Produkoval i bytové doplňky, drobné užitkové předměty, lyžařské hole.

Jedna z dřívějších zaměstnankyň, která v podniku SSaZ (lidově Silnička)pracoval čtyřicet let, vzpomíná: „Nastoupila jsem v roce 1973 hned po škole. Psali jsme ještě na obyčejném psacím stroji, měla jsem starou Zetku. Formuláře jsme většinou vyplňovali ručně.“

Modernizace sebou přinesla počítačovou techniku, výrobní programy. Revoluce prý výrazně změnila i chování lidí. Vytratila se bývalá kolegialita, otevřenost.