Řidiči by měli být trpěliví. Komunikaci budou pracovníci stavební firmy rekonstruovat po částech a doprava bude řízena kyvadlově pomocí semaforů. Silnice dostane nový povrch, dojde k úpravě vodovodu, vybudování nové kanalizace a k výstavbě přechodu pro chodce. Provedeny budou také úpravy terénu a instalace osvětlení.