Cílem akce je celková obnova všech prvků parku včetně zeleně, povrchů a mobiliáře. „Všechny navržené úpravy maximálně zhodnocují stávající přírodní a rekreační potenciál parku a snaží se ctít limity území a historické souvislosti. Věříme, že se Jírovy sady po nutných úpravách stanou reprezentativním prostorem a upevní si důstojné místo v systému zeleně našeho města," uvedl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Pyciak.

Rozpočtová cena vegetačních úprav je 1 mil. Kč bez DPH.
Odstraněny budou borovice vejmutovka, smrk, jalovec, bříza, vrba, lípa – pouze tři poškození a proschlí jedinci z výsadeb z 90. let
Vysazeny budou okrasné třešně, javory, tisy, břízy, kaštanovníky, habry, jírovec, magnólie, metasekvoje, dříny, muchovníky, vilíny.
Na trase při ulici Ruská, orientované k jihu, jsou vymezeny záhony pro letničky nebo rabatové záhony trvalek doplněné cibulovinami. Investor se může rozhodnout, kdy a zda je doplní.
Průběh prací – červen/červenec 2014 – vše kromě vzrostlých stromů
říjen/listopad 2014 – výsadba vzrostlých stromů – důvodem jsou agrotechnické termíny a koordinace se stavebními pracemi.

Navržené úpravy cestní sítě a hlavního nástupního schodiště u vlakové zastávky zlepší přístupnost parku a celkovou prostupnost územím. Díky novému osvětlení se zlepší přehlednost parku a subjektivní bezpečnost. Nově bude možné například sejít od zastávky do parku po rampovém chodníku. Kulturní využití parku zlepší přírodní hlediště (amfiteátr) a mlatové pódium doplněné elektrickou přípojkou.

V rámci akce bude realizována také obnova zeleně. V parku budou vysazeny nové vzrostlé dřeviny, které budou soustředěny zejména k ulici U Stadionu, a které zajistí dlouhodobou stabilizaci dřevinných vegetačních prvků. Kompozičně nevyužitelné nebo dožívající dřeviny s výrazně sníženou vitalitou či poškozením budou odstraněny.
Nově má být upraven prostor v okolí památníku – padlého vojáka. Úprava spočívá v novém výtvarném a provozním řešení, včetně slavnostního osvětlení a stožáru na vlajku. Do hodnotné sochy padlého legionáře nebude zasahováno.

Nově bude ztvárněna podoba pamětní desky se jmenným seznamem padlých. O tom, zda pietní místo zasáhnou změny nebo zůstane v původní podobě, budou ještě rozhodovat zastupitelé.  Míla Pour