Vlastník objektu, společnost Hotel Start Jičín, ale požádal město o prodloužení termínu o další dva měsíce. Minulý pátek pak mimořádné jednání rady schválilo čtvrtý dodatek smlouvy. Město investorům vyhoví pod podmínkou, že se společnost bude podílet na výstavbě bezbariérové rampy pro vozíčkáře. Vlastníci s tímto návrhem souhlasili s tím, že prodloužení do 30. června je dostačující.

V pondělí odpoledne se investor znovu obrátil na radnici s požadavkem prodloužení termínu do 30. září. Město tento návrh neakceptovalo. Společnost Hotel Start musí nyní kvůli prodlení zaplatit městu smluvní pokutu, což je zhruba půl milionu korun.

Jednatel společnosti Jan Ent tvrdí, že zatím nemá v ruce žádné písemné rozhodnutí o pokutě.

„Já nevím, jestli po nás bude město požadovat penále,“ říká Ent. Sankce ale byly dány původní smlouvou s městem.

„Počkáme, co nám doručí z radnice a vše předáme právničce,“ pokračuje jeden ze spoluvlastníků hotelu.

Termín dokončení posouvá Ent na přelom června a července. Přiznává, že stavba má skluz. „Mysleli jsme si, že termín dodržíme, nestihli jsme to,“ omlouvá se.

Město prodalo bývalý hotel společnosti Regentský dům s.r.o. Jičín za cenu 12 milionů v říjnu 2010.

V září 2012 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl prodloužen termín otevření restaurace do pěti let od podpisu smlouvy. Druhým dodatkem v srpnu 2015 se termín posunul do konce roku 2016 pod smluvní pokutou 400 a 100 tisíc korun za každý další započatý rok. V listopadu 2016 jičínští radní kladně zareagovali na žádost investora a termín dokončení rekonstrukce posunuli k 1. květnu 2018 bez toho, aby vlastníci museli platit smluvní pokutu.