Připravena je pro vás akce, která vám pomůže – na jednom místě naleznete střední školy i zaměstnavatele z regionu, kteří vám usnadní vaši volbu.

V letošním roce proběhne již druhý ročník Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, jejímž cílem je pomoci rodičům vybrat pro své děti správnou školu a budoucím středoškolákům ukázat, jaké rozličné obory existují.

Chystá se tak rozmanitá burza příležitostí, která propojí všechny skupiny zapojené v procesu přechodu žáků na střední školy a jejich následné uplatnitelnosti na trhu práce.

Akce přinese žákům ZŠ a jejich rodičům přehled o studijních možnostech, ale hlavně o budoucím uplatnění absolventů jednotlivých škol a oborů ve zcela konkrétních firmách. Přijďte do Masarykova divadla v Jičíně v pátek či sobotu 4. a 5. listopadu.