„S dalším projektem jsme se posunuli od přípravy do realizace. O rekonstrukci knihovny mluvíme dlouho a jsem rád, že skončilo období řečí a město konečně bude mít pro své obyvatele odpovídající knihovnu, bezbariérovou s větším prostorem pro kulturní aktivity. Určitě bych chtěl poděkovat všem, kteří s celým projektem pomohli a pak také těm, kteří zajistili přestěhování knihovny,“ řekl místostarosta Petr Hamáček.

Projekt na rekonstrukci knihovny se připravoval od roku 2015 a výraznou dobu zabralo také vyhledávání vhodného dotačního titulu, který by městu Jičínu pomohl s financováním. „Při obsáhlosti projektu bylo zřejmé, že náklady budou v řádu vyšších desítek milionů, a z veřejné zakázky vskutku vzešla částka přibližně 70 milionů korun včetně DPH. Městu Jičínu se ale získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, který ji schválil ve výši 59 733 132,30 korun," informoval v tiskové zprávě mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

32. ročník festivalu Jičín - město pohádky se podle ohlasů na sociálních sítích i v ulicích města vydařil.
Pohádkový festival v Jičíně navštívily desítky tisíc lidí nejen z okolí

Interiéry knihovny stavbaři přebudují dle konceptu „obývák města Jičína“, který bude otevřený úplně všem návštěvníkům. Nový interiér bude bezbariérový, což bude velký krok vstříc k hendikepovaným občanům. Instaluje se nové schodiště a proběhne vestavba výtahu. Budova získá nové hygienické zázemí a změní se kompletně dispozice prostor. Dojde k rozsáhlým úpravám podzemních prostor, kde sídlí knihovní fond čítající na sto tisíc svazků. Tyto prostory budou vybaveny novými, moderními regály.

Pěkný prostor pro dočasnou knihovnu

Knihovna ve své činnosti pokračuje v náhradních prostorách. „Kdokoliv chce využít jejich služeb, měl by zamířit do bývalého hotelu Slavia, ul. Denisova čp. 504 – čili pouze přes ulici od budovy, v níž se nyní bude stavět. Během letních měsíců i zde musely proběhnout určité stavební úpravy, aby se tu knihovna mohla zabydlet," doplnil Jan Jireš.

Tomáš Podzimek
Kouzelník z Jičínska překvapil Slávika. Svůj výkon v Talentu sledoval s kamarády

Ve čtvrtek 31. srpna se konalo slavnostní otevření „náhradní knihovny“. Knihovnicím přišel popřát mnoho spokojených čtenářů a návštěvníků i starosta města Jan Malý a místostarostka Alena Stillerová. Dobrou zprávou je, že knihovna nadále chystá kulturní akce, na které si návštěvníci již zvykli.

„Myslím, že se podařilo vytvořit pěkný prostor pro dočasnou knihovnu. Přeji si, aby se v něm líbilo nejen mně, ale hlavně čtenářům. Čeká je (i nás) nový způsob provozu. Máme spojené oddělení pro dětské čtenáře s oddělením pro dospělé. Přinese to jistá omezení, ze společného fungování čekám i některé benefity. Protože jde o menší prostor, velkou část knihovního fondu máme uloženou ve skladech na Novém Městě. Čtenáři si mohou knihy ze skladu objednat a my jim je jednou týdně přivezeme. V případě náhlé potřeby knihy bude možné si ji nechat připravit na pobočce a vyzvednout tam. Děkuji všem, kteří pomáhali se stěhováním a přípravou nových dočasných prostor. Knihovna se rychle zabydlela a poskytuje obvyklé služby. Jede dál!“ zhodnotila ředitelka knihovny Jana Benešová.

Kromě toho nadále funguje pobočka Knihovny Václava Čtvrtka v ulici Na Jihu čp. 552. Nachází se v tzv. Bunkru. Tato pobočka byla navíc posílena a rozšířena.