Vedení města informovalo, že od září do konce loňského roku došlo ke zbourání střechy a krovu a částečné demolici stropu na nižší části budovy. Při zahájení bouracích prací stavbaři zjistili, že ve sklepích je převážná část zdiva opatřená cihelnou přizdívkou z dutinových cihel a za nimi je na stávajícím cihelném zdivu asfaltová lepenka. Zároveň stavbu prohlédl specialista na sanace. Byla provedená i kamerová zkouška dešťové kanalizace okolo objektu, která prokázala na několika místech její narušení.

Zjistilo se také, že po odstranění vrchní vrstvy podlah v nižší části podkroví je ještě jedna vrstva. A během bourání stropu se ukázalo, že železobetonové nosníky jsou vybetonované spojitě přes středovou cihelnou stěnu a je potřeba u této stěny nosníky přerušit, resp. přestříhat jejich ocelovou výztuž a navrhnout postup bourání stropu v části mezi touto středovou stěnou a obvodovou stěnou, která má zůstat zachovaná. "Z důvodu nutnosti vyřešení statického zajištění obvodových stěn nižší části objektu, které mají zůstat zachovány a následné demolice části stopu, byly na této části práce pozastaveny," uvedlo vedení města.

Ve sklepích došlo k vybourání podlah, osekání omítek a vybourání všech přizdívek včetně odstranění asfaltové izolace za nimi. Vzhledem k omezenosti sklepních prostor nemohli stavbaři použít pásový dopravník a suť museli vynášet ručně.

K úplnému předání a převzetí staveniště došlo 4. září. Ještě předtím se knihovna přestěhovala do náhradních prostor.

Knihovnice se podělily o to, jaké bylo letní stěhování knihovny. | Video: Deník/Kateřina Chládková

Dočasně na dobu dvou let knihovna sídlí na adrese Denisova 504, tedy jen pár kroků od domovské budovy. Otevírací hodiny doznaly jen mírné změny, provozní dobu změnila i pobočka knihovny v Bunkru na Novém Městě.

Stavitelem je firma VALC s.r.o. z Hradce Králové, která se jako jediná zúčastnila výběrového řízení s nabídnutou cenou 57 884 215,75 korun bez DPH.

Mohlo by vás zajímat: Z nočního klubu knihovna. Projděte si nově otevřený dočasný domov knih

Ředitelka knihovny Jana Benešová provází dočasnými prostory v bývalém nočním klubu Tančák | Video: Deník/Kateřina Chládková