Rekonstrukci povrchu prováděla společnost CALYPSO GROUP s.r.o. z Pardubic. Během prací došlo ještě na výměnu osvětlení za 121 tisíc korun. Hřiště tak má bezpečnější a řádně osvětlený povrch a budou zde moct hrát nejenom házenkáři, ale i veřejnost a školy.
Výměna byla připravena již od roku 2013 a jak město Jičín, tak i oddíl HBC Jičín, se pokoušely dlouhodobě získat na výměnu povrchu dotaci. Nikdo z nich ale nebyl úspěšný. Proto zastupitelé letos v červnu rozhodli o provedení práce bez dotace a financování z rozpočtu města.

Na původním hřišti byl totiž povrch, který již zcela nevyhovoval bezpečnostním normám – za vlhkého počasí byl velmi kluzký, takže hrozil úraz.

Nové hřiště je tak bezpečnější nejen pro vrcholové sportovce, kteří reprezentují Jičín v házené, ale i pro sportovce z řad veřejnosti a školských zařízení. Na Radu města se ještě během prací obrátili jičínští házenkáři s tím, že je třeba obnovit i osvětlení plochy, protože stávající bylo značně poruchové a stožáry zasahovaly do nového povrchu. Radní požadavek akceptovali a Technické služby města Jičína nové osvětlení hřiště instalovaly.

Venkovní hřiště bylo otevřeno v roce 1984 a mělo původně asfaltový povrch. V roce 1988 byl položen povrch Nisaplast, který byl v roce 1999 vyměněn za nový Nisaplast. Ten zde zůstal až do letošního podzimu.   Magdaléna Doležalová