„Je skvělé, že se podařilo dokončit další velkou investici do sociální oblasti. Společnost je tak silná, jak se dokáže postarat o své nejslabší, a klienti domovinky opravdu patří mezi lidi, kteří potřebují pomoci. Konečně budou trávit čas v opravdu důstojném prostředí s velmi moderním vybavením, které usnadní práci i pečovatelkám. Zaměstnanci pečovatelské služby získali odpovídající zázemí pro svou práci. Chtěl bych poděkovat především Ing. Vávrové z dotačního oddělení, díky jejíž iniciativě město získalo dvě dotace na stavbu a vybavení Domovinky ve výši 23 mil. Kč,“ řekl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Kapacita, která byla stanovena v době vzniku této služby, byla dlouhodobě naplněna a poptávka po této službě stále rostla. Hrozilo, že další klienti budou odmítnuti, a z tohoto důvodu byl dočasně vyčleněn byt v domě Butovská 592. Sociální služby fungují jako propojený řetěz, a pokud se na jeho konci – Domově pro seniory – neuvolňují místa, dochází k rychlému naplnění kapacity článků řetězu Domovinky a Pečovatelské služby. V průběhu doby došlo rovněž k navýšení standardů péče vyžadující jak větší prostory pro denní pobyt, tak především bezbariérové hygienické zázemí.

Rozšíření kapacity ve stávajících prostorách však vůbec nepřicházelo v úvahu. Překážkou byla nejen zastaralost původního objektu, ale zejména jeho dispoziční řešení. Zásadní tak bylo co nejdříve provést opatření pro bezbariérovost objektu. V opačném případě by zde sociální služba denního stacionáře, která je poskytována ambulantní formou, již nadále nemohla být. Zvýšení kapacity by tudíž mělo přinést uspokojení poptávky po této službě, kdy ji bude moci využívat nejen více uživatelů, ale pomůže také osobám, které o své blízké nepřetržitě pečují, tím, že jim bude umožněn návrat do pracovního procesu a budou se moci alespoň po část dne zapojit do běžného života.

Sociální síť TikTok je oblíbená u mladých lidí. Někteří experti ale před aplikací varují. A to z různých důvodů.
Má Česko první oběť výzvy z TikToku? Policisté řeší smrt chlapce z Jičína

Během stavebních prací fungovala služba v náhradních prostorách v domě s pečovatelskou službou v ulicích Sokolovská a Butovská. Na konci roku 2022 byly již téměř všechny stavební úpravy dokončeny. Zahrnovaly zejména přístavbu a nástavbu objektu, spolu s vybudováním nového výtahu, bezbariérového vstupu a zhotovení nových sociálních zařízení, prostoru kuchyně a zázemí zaměstnanců. Nově bude uživatelům sloužit také venkovní terasa, která bude přístupná pomocí nové rampy. Zateplením obvodových konstrukcí objektů budou sníženy tepelné ztráty objektu. Objekt prochází posledními úpravami před kolaudací. Po uvedení do provozu bude mít objekt kapacitu pro 35 osob, tudíž může pojmout o 15 klientů více než před rekonstrukcí. Ke zkvalitnění zázemí přispěla nejen komplexní stavební rekonstrukce objektu, ale i jeho vybavení novým nábytkem a pomůckami. Pořízení nových stolů, židlí, křesel, postelí, vakuových zvedáků, koupacího lůžka, stejně jako pořízení dvou nových elektromobilů, které budou využívány pečovatelskou službou pro potřeby uživatelů a rozvážku obědů, výrazně usnadní poskytování péče o klienty se sníženou pohyblivostí a poklesem kognitivních schopností. Nové zázemí šaten a kanceláří pro pečovatelky a sociální pracovníky včetně instalace přístřešku a stojanů pro kola přinese zlepšení podmínek jak pro výkon této náročné profese, tak větší možnost využívání jízdy na kole do práce.

Projekt „Zkvalitnění podmínek pro poskytování sociálních služeb ve městě Jičín“ CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017403 byl financován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii. Město Jičín tak obdrželo finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020 ve výši 5 226 252,30 Kč, které využilo na pořízení elektromobilů a vybavení Domovinky nábytkem a pomůckami.

Na projekt „Zvýšení kapacity a zkvalitnění zázemí denního stacionáře Domovinka v Jičíně“, který realizovala stavební společnost VALC, s.r.o. za cenu 39 754 497,47 Kč včetně DPH, přispěl Královéhradecký kraj částkou v celkové výši 19 mil. Kč.

V rámci projektu „Rekonstrukce Denního stacionáře Domovinka“ získalo město na zbylou část podporu ve výši 18 524 953,63 Kč rovněž z Integrovaného regionálního operačního programu, ale již z nového programového období 2021–2027.