Během prázdnin byla nahrazena původní okna novými dřevěnými, začaly práce na zateplení obvodového pláště a instalace tepelných čerpadel, která zajišťují vytápění školy. Školní rok zahájili žáci v nově vymalovaných třídách. Začátkem října začala pracovat tepelná čerpadla, která by měla ušetřit až polovinu nákladů na vytápění. K úspoře přispěje i zateplení budovy, které bylo dokončeno v listopadu.

Finanční prostředky získala obec Chomutice z Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory 3.1 – Udržitelné využívání zdrojů energie. Nemalou částkou přispěla obec i ze svého rozpočtu. Celkem bylo investováno téměř 6 milionů korun.

Na jarní měsíce čekají práce na odizolování základů a venkovní úpravy. Žáci se dočkají také nového zahradního altánu, který bude při pěkném počasí využíván k výuce a školní družinou ke hrám. Další fota najdete u článku na webu.  Miloš Josefi