Současně s terapeuty se do původní kuchyně s jídelnou přestěhuje také Lékařská služba první pomoci, která funguje o víkendech v budově polikliniky. Od 2. června už budou pacienti docházet za lékařem právě do Jiráskovy ulice.

„Stavbu včetně projektové dokumentace a vybavení jsme pořídili za 1,7 milionů korun," uvedl provozně technický náměstek Oblastní nemocnice Jičín Josef Kubíček.

Nové rehabilitační oddělení bude disponovat dvěma tělocvičnami, elektroléčbou, vodoléčbou pro horní a dolní končetiny a pracovištěm lékaře. Provozní hodiny zůstávají stejné jako na původním pracovišti rehabilitace na packé poliklinice, odkud se oddělení stěhuje. Tímto krokem se naplnil záměr města na smysluplné využití volných prostor.

Historie
Původní kuchyně zanikla poté, co byla dokončena stavba sousedního domova důchodců. Od roku 2008 město hledalo nájemce. Podmínkou bylo zaplacení rekonstrukce, investice pak bude provozovatelům uhrazena odpuštěním nájmu. Radnice nejdříve oslovila Oblastní nemocnici v Jičíně. Po několika jednáních přichází v roce 2009 nepříliš povzbudivá zpráva.

Špitál není schopen adaptaci z ekonomických důvodů realizovat. V roce 2010 tedy vypisuje město výběrové řízení, do kterého se přihlásilo Fyziocentrum Nová Paka, zájem měl rentgenolog Jan Rychtera a vzniknout zde měla i chirurgická ambulance.

Požadavek města byl jasný. Zařízení nemělo být komerční, ale mělo sloužit nejen obyvatelům města, ale také klientům Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou. Ekonomická nejistota a také nová vyhláška ministerstva zdravotnictví vše zkomplikovaly.

Město tedy znovu vypisuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor a znovu se přihlašuje Fyziocentrum Nová Paka. To však v roce 2011 radnici vzkazuje, že od projektu upouští. Půlmilionové náklady na stavební úpravy jsou pro ně vysoké. Na konci roku 2011 je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s jičínskou nemocnicí o pronájmu prostor na rehabilitaci. Jenže…

Až v květnu roku 2012 byl městu předložen projekt, ke kterému neměla radnice žádných připomínek a teprve v květnu roku 2013 se nové prostory otevírají.

Místostarosta Josef Hendrych přiznává, že bylo velice těžké hledat nájemce. „Chápu zodpovědné pracovníky poskytovatelů zdravotnických služeb, že chtějí mít také nějakou jistotu a že pro ně bylo rozhodování složité," shrnuje cestu za novými nájemci.

V pátek 31. května je do rehabilitační ambulance zvána také veřejnost, a to od 12.00 do 16.00 hodin. Nachází se v přízemí domu s pečovatelskou službou, v Jiráskově ulici čp.1830, Nová Paka – vchod ze dvora.