Po vzájemné dohodě s městem končí na postu ředitele muzea  Robert Radim Novotný. Radní vzali jeho rezignaci na  vědomí a vedením zařízení pověřili Petru Plecháčovou.

„Já jsem byl ve své funkci poměrně krátce, necelé dva roky. Každá zkušenost je dobrá, zase jsem se vrátil do oboru. Kam  půjdu dál, to se uvidí," říká ředitel muzea.

K tomu, proč tak narychlo opouští svoji práci, jen konstatuje.

„Je to po vzájemné domluvě. V dnešní  době, kdy kultura je výdaj zbytný, se ani nemůžeme divit. Já odcházím z důvodu organizační změny," tvrdí a dodává, že existují argumenty ekonomického  či jiného rázu, na které je složité reagovat.

Robert Radim Novotný počítá s tím, že  Novou Paku opustí. Ve funkci končí k 30. červnu.

Vize

Z vyjádření Bohuslava Benče z městského odboru kultury a školství  nejsme moc moudří. „Ředitel odchází na  návrh rady.  Na budoucí vizi muzea se pracuje, ale určitě chceme zřídit radu muzea, sestavenou z odborníků, která bude takovým poradním orgánem. Chceme také zkvalitnit práci se školami," nastiňuje  Bohuslav Benč. K odvolání  šéfa muzea víc neprozradí.

Představy starosty Rudolfa Cogana

Starosta Rudolf Cogan má o vedoucím muzea jinou představu. „Chtěli bychom vyzkoušet jiný model řízení. Předpokládáme, že ředitel bude takový manažer, který bude mít na starosti muzeum, co se týká zajištění provozu, péče o budovu. O sbírky se postarají externisté. Půjde o takovou smíšenou organizační složku," vysvětluje.  Potvrzuje, že se s Robertem Radimem Novotným korektně domluvili.

Městské muzeum

- Městské muzeum najdete v Nové Pace v Suchardově domě  – ulice S. Suchardy 68.
- Má k dispozici výstavní sál a vlastivědnou expozici.
- Součástí je i Klenotnice drahých kamenů v ulici F. Procházky 70. Ta nabízí pohled do expozice geologického vývoje a na výstavu  drahých kamenů a šperků. Zajímavostí je spiritismu, umístěná v půdních prostorách.
- V městském muzeu dlouhodobě působil Miloslav Bařina. Než město vybralo nového ředitele, chod muzea měla na starosti Petra  Plecháčová, která jej bude řídit i nyní.