Jílek se cítí poškozen a brání se prostřednictvím médií lednovému rozhodnutí zdejší radnice. Ta počínaje prvním únorem vypověděla stacionáři (nyní spolku) smlouvu o nájmu prostor ve Vrchlického ulici, kde mělo zařízení zázemí. Vedl ji k tomu závěr veřejnosprávní kontroly, kdy ředitel Jílek nepředložil doklady, jakým způsobem zacházel s městskými penězi. Navíc musí spolek vrátit radnici asi 1,5 mil. korun, které získal v roce 2015 a 2016 na činnost.

Stacionář také neoprávněně pronajímal prostory třetí osobě bez souhlasu majitele objektu.

SANKCE

„Kontrola probíhala podle zákona, stacionář přitom třikrát požádal o prodloužení termínu na dodání dokladů, které nebyly doloženy. Následně sociální odbor požádal spolek o navrácení dotace. Daňové řízení o stanovení sankce nyní vede ekonomický odbor. Ale jsou zde i další zjištění. V červnu loňského roku proběhlo setkání s rodiči, kde padla řada kritických připomínek na adresu spolku. Probíhá ale správní řízení a nemůžeme mluvit o všem, co se této záležitosti týká," předkládá místostarosta Petr Hamáček fakta a podotýká, že rodiče si stěžují na jednu zásadní věc, a tou jsou časté změny zaměstnanců. „Jejich obměna je obrovská a pan Jílek s nimi zachází velmi nešetrně," tvrdí Hamáček a pokračuje: „A bylo by také fér tady uvést, že jste si zapomněli požádat kraj o dotaci na činnost pro letošní rok. To je další závažná věc. Vidím tu několik momentů, a to, že nebyly poskytnuty doklady a vaše nařčení, že nefungovala podatelna a že doklady někdo někam zastrčil, to už byla poslední kapka v celé sérii," rozhořčil se první místostarosta.

Spolek Kamarád

Zapsaný spolek Kamarád zajišťuje službu pro 29 klientů s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 (od ukončení povinné školní docházky) do 55 let. Dále poskytuje službu sociální rehabilitace. Zaměstnává 12 lidí. Služba je nyní garantována pomocí organizace Apropo, zatím v provizorních podmínkách v jednom z bytů na Novém Městě, částečně v Soudné.

Jiří Jílek ale tvrdil, že nepropustil bez žádosti jediného člověka. „Já už jsem zjistil v lednu, že dotaci z města nedostanu," kontruje Jílek. Brání se, že za dvanáct let působení stacionáře žádná z kontrol neodhalila naše pochybení. Poslední vnímá jako účelovou s cílem jeho likvidace.

ODSTŘEL BEZ VAROVÁNÍ

Podle zastupitele Martina Puše měla radnice počkat, jak dopadne správní řízení, pak teprve vypovědět smlouvu. „Pan Jílek dostal červenou kartu bez toho, aby předtím dostal žlutou," brání Jílka Puš.

„Zásadním momentem bylo, že pan Jílek nedoložil, jakým způsobem naložil s městskou dotací," vkládá se do diskuze starosta Jan Malý. „Jde primárně o klienty a jsem přesvědčen, že jsme udělali správný krok," konstatuje Hamáček. Jílek útočí na postup pracovníku sociálního odboru, proto starosta Malý nechává okamžitě prověřit jednání úředníků.

„Důrazně odmítám nařčení, že kontrola byla účelová," ohrazuje se proti nařčení Jílka tajemník úřadu Peter Bareš. Konečné slovo si vzala právnička radnice Eva Vogeltancová. „Nezazněly tady dneska úplné pravdy, nemohu se ale podrobněji vyjádřit, protože stále probíhá šetření. Co se týká nařčení z účelové kontroly, osobně jsem si prověřila, že tyto kontroly se dělají vůči všem."