Pan ředitel Truhlička a jeho šestileté působení na téhle škole přineslo mnoho pozitivních změn, nejen ve výuce, ale i v chování žáků. V dnešní době se pomluvy šíří rychle, ale chválit není IN. Nemyslím si, že vždy je vše jen špatné. Jako rodič žáka navštěvující školu šestým rokem mohu říct, že jsem se s panem ředitelem setkala již několikrát a vždy byl vstřícný, ochotný bavit se o čemkoliv, najít řešení a žádnému tématu se nevyhnul. Z našich hovorů jsem pochopila, že mu jde hlavně o děti, že chce dát škole nové projekty, aby děti měly z výuky i radost a nejen nudné učení. Také chce dát dětem do života řád, dobré vzdělání a slušné chování. Toho si velmi vážím a cením.

Za ty roky potkávám i ostatní pedagogy a nikdy jsem neslyšela nic, co by mělo můj názor na pana Truhličku změnit. Naopak o něm mluví s respektem. Každý měsíc se na škole dělá nějaký projekt, který je pak prezentován v atriu školy. Dále je moc krásné setkání s Jedničkou v parku. Navštívili jsme i teď projekt „Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáky. Je to možnost, kdy se dítě setká s učiteli, pozná prostředí a chod školy. Rozhodně se toho děje více. Za mě ještě malá vzpomínka, kdy kluci reprezentovali školu ve fotbale a když vyhráli okresní kolo, tak pan ředitel nejen že zde byl fandit a podpořit, ale nakonec došel klukům pro odměnu. Tohle je úžasný přístup, který mě mile překvapil a taky ukázal, že to není pro pana Truhličku jen funkce, ale má lidský přístup.

Přála bych si, aby vše klapalo jako teď a pan ředitel zvážil svoje rozhodnutí a zůstal tu. Jeho odchod by hodně mrzel. A i když vyjadřuji tento názor já, tak vím, že by se k němu připojili i další rodiče a děti. Je to nelehké povolání a velká zodpovědnost, ale za mě to vykonává se vší ctí, pečlivostí a i srdcem. Velké díky patří panu řediteli, ale i všem pedagogům a vychovatelkám, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově našich dětí.