V internetové verzi původní článek ZDE:

Protože tento článek se dotýká mé profesní i osobní cti uveřejněním nepravdivých informací, žádám o uveřejnění odpovědi na tento článek v následujícím znění:

V článku uvedeno, že:
„Dozorčí rada vodáren v loňské výroční zprávě přičetla odpovědnost za problémy Čisté Cidliny hlavně bývalému vedení vodáren. Korekci a sankce je možné přičíst na vrub, vedle externích subjektů najatých za účelem profesionální přípravy a průběhu celé investiční akce, především bývalému managementu VOS v čele s prokuristou (Václavem) Matulou," uvedl předseda dozorčí rady Miloš Starý."

Toto tvrzení je pravdivé pouze v té části, že odpovědnost lze přičíst externím subjektům. Vodohospodářská a obchodní společnost je akciovou společností. Běžné řízení společnosti vykonává její management, v jehož čele jsem jako ředitel společnosti a prokurista stál. Důležitá rozhodnutí však činí představenstvo společnosti, které jej jejím statutárním orgánem. Externí subjekty si tehdejší představenstvo společnosti zvolilo samo, nejednalo se o rozhodnutí managementu.

Nepravdivé je tvrzení v části, že za korekci a sankce může bývalý management společnosti v čele se mnou jako prokuristou, protože i výběr zhotovitele provedlo tehdejší představenstvo společnosti.    Václav Matula