Každý pěstitel by měl při výběru odrůd ovocných druhů dbát na to, aby se zvolené odrůdy hodily do dané lokality a neměly přirozený sklon ke střídavé plodnosti.

Při výběru stromků je nutné brát v úvahu i výběr vhodné podnože. Řezem, závlahou a výživou udržujeme rovnováhu mezi růstem a plodností. Vhodná délka přírůstků by se měla přibližně pohybovat v rozmezí 20 až 40 centimetrů. U stromů s krátkými přírůstky a velkou násadou květních oček provedeme v jarním období hlubší řez, omezíme tak násadu plodů a podpoříme růst. Naopak u silně rostoucích a málo plodných stromů omezíme řez většinou jen na průklest. U bujně rostoucích stromů je též vhodné uplatňovat letní řez a ohýbání větví k podpoře plodnosti.

Důležitým, i když pracným opatřením je probírka plůdků. U jabloní se doporučuje asi 20 až 30 dnů po opadu květních plátků probírka na vzdálenost deset až 25 centimetrů. Vždy se řídíme velikostí plodů dané odrůdy.

Petr Kumšta