K určení správné doby postřiku proti obaleči jsou nejvhodnější feromonové lapače, které se zavěšují do korun stromů ve druhé polovině května. Samečci obaleče jsou lákáni samičím hormonem umístěným v lapači, chytí se na lep. První ochrana se provádí za 8 až 10 dní po nejvyšší letové vlně obaleče tj. nejvyšším počtem chycených motýlů v lapači za jednu noc.

K postřiku je vhodné použít biopřípravek Madex nebo Biobit. Postřik proti obaleči švestkovému, který škodí na slivoních, provádíme zpravidla o týden později než proti obaleči jablečnému. Důležitý je postřik proti druhé generaci přibližně v polovině srpna.

Choroby růží – padlí se projevuje moučnatým povlakem na listech, které jsou různě znetvořené a nakonec opadávají .Choroba se vyskytuje více za teplého a vlhkého počasí, na vlhčích a těžších půdách a u odrůd s jemnějšími listy. K ochraně se používá preventivně nebo při prvních příznacích choroby přípravky Sulikol K v koncentraci 0,4% a Bioton. Ke zvýšení přilnavosti přidáme do postřiku smáčedlo.

Černá skvrnitost se projevuje na přehoustlých porostech za vlhkého počasí počátkem léta okrouhlými černými skvrnami na listech, někdy i na letorostech, které žloutnou a opadávají. Tím se keře oslabují a v příštím roce málo kvetou. Skvrnitost růží podporuje přehnojení dusíkem a nedostatek manganu.
K ochraně proti této chorobě můžeme použít např. přípravek Dithane M45 v koncentraci 0,3%, Novozir nebo Discus.

Kontrolujeme veškeré mladé výsadby keřů a stromů. Při výskytu mšic je důležité provézt ošetření proti tomuto nenápadnému zákeřnému škůdci. Jako vhodné k této ochraně jsou biopřípravky Neem Azal T/S a Biool.    Petr Kumšta