Co se vlastně 6. července v Jičíně stalo a co zvedlo ze židlí středeční zastupitelstvo? Když starosta Jan Malý před místním pomníkem před šesti sty lety upáleného reformátora připomínal jeho dílo a odkaz, přerušovala jeho slova bruska, která jak divá řádila na nedaleké stavbě.

A když se zrovna kotouč nezakousával do plechu, tak jeho rušivý efekt vynahradily automobily, které projížděly po Husově třídě těsně vedle účastníků pietního aktu. Jednalo se sice o sváteční den, ale bohužel pro Jana Husa se výročí připomínalo v pondělí, tedy v den, který je vyjmut z městské protihlukové vyhlášky. Tu Jičín vyhlásil minulý rok. Její obsah tehdy okomentovala tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

„Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, která nařizuje každému povinnost zdržet se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení, přístrojů a strojů způsobujících nadměrný hluk."

Klid také o svátcích
Po červencovém pondělním excesu teď město zjišťuje, že vyhlášku opomnělo osadit ještě státními svátky.
„Byla to nemilá zkušenost, ale doufal jsem, že lidé budou ohleduplnější," řekl jičínský starosta, který tak věřil občanům, že ani nepožádal městskou policii k asistenci při setkání.

„Byla to asi chyba, která by se neměla opakovat," dodal první muž radnice s tím, že vedení města se teď bude zabývat tím, aby se ve vyhlášce objevily i státem uznané svátky.